L Gorbunova Людмила Степанівна Горбунова Людмила Горбунова Gorbunova Ludmila ЛС Горбунова
L Gorbunova Людмила Степанівна Горбунова Людмила Горбунова Gorbunova Ludmila ЛС Горбунова
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 3. Епістемологічна позиція
Л Горбунова
Філософія освіти, 2011
442011
Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія
ЛС Горбунова
Суми: Університетська книга, 2015
282015
Складне мислення як відповідь на виклик епохи
Л Горбунова
Філософія освіти, 2007
252007
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ОМ Бегаль, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
192018
Теорія трансформативного навчання: освіта для дорослих в умовах «плинної сучасності»
Л Горбунова
Філософія освіти, 2013
162013
Можлива відповідь освіти на виклик After-постмодерну
Л Горбунова
Вища освіта України, 13-19, 2003
162003
Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації
ЛС Горбунова
Філософія освіти, 2014
152014
Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса
Л Горбунова
Філософія освіти, 2013
132013
Мислення у світі плюральності: проект трансверсального розуму В. Вельша
Л Горбунова
Філософія освіти, 2012
132012
Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття: монографія
ВП Андрущенко, Л Горбунова, Л Зязюн
К.: Педагогічна думка 350, 2007
132007
Хаос versus порядок як контроверза мислення в кризовій культурі. Стаття II трагічний досвід становлення Ніцше
Л Горбунова
Філософія освіти, 2006
112006
Інтеркультурна освіта у проблемному полі ідентичностей
Л Горбунова
Вища освіта України, 59-65, 2003
102003
Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація
ЛС Горбунова
Філософія освіти, 2016
82016
Philosophy of Transformative Adult Education: University Strategies and Practices: Monograph
L Gorbunova
Sumy: Universytetsʹka knyha [In Ukrainian], 2015
82015
Транскультурна компетентність: освітній шлях до глобальної культури миру
Л Горбунова
Філософія освіти, 2014
72014
Мультикультуралізм в освіті: імперативи, можливості та загрози
LS Gorbunova
Культура і сучасність, 5-13, 2011
72011
Мислення в інтеграційній культурі: імперативи та можливості освіти
ЛС Горбунова
Нова парадигма.–Вип 65, 246-252, 2007
72007
Синергетична парадигма: методологічні та дидактичні можливості в освіті
ЛС Горбунова
Нова парадигма: Журнал наукових праць/Гол. ред. ВП Бех.–Вип 50, 48-58, 2005
72005
Освіта в умовах поліетнічного суспільства
Л Горбунова
Вища освіта України, 8-15, 2002
72002
Key Competencies in Transnational Educational Space: the Definition and Implementation
L Gorbunova
Filosofiya osvity. Philosophy of Education 2 (29), 97-117, 2016
62016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20