L Gorbunova Людмила Степанівна Горбунова Людмила Горбунова Gorbunova Ludmila ЛС Горбунова
L Gorbunova Людмила Степанівна Горбунова Людмила Горбунова Gorbunova Ludmila ЛС Горбунова
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 3. Епістемологічна позиція
Л Горбунова
Філософія освіти, 2011
462011
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
392009
Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія
ЛС Горбунова
Суми: Університетська книга, 2015
352015
Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М., 2007
ВВ Василькова
Философские науки, 147-152, 2007
282007
Складне мислення як відповідь на виклик епохи
Л Горбунова
Філософія освіти, 2007
252007
Теорія трансформативного навчання: освіта для дорослих в умовах «плинної сучасності»
Л Горбунова
Філософія освіти, 2013
172013
Мислення у світі плюральності: проект трансверсального розуму В. Вельша
Л Горбунова
Філософія освіти, 2012
172012
Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації
ЛС Горбунова
Філософія освіти, 2014
162014
Можлива відповідь освіти на виклик After-постмодерну
Л Горбунова
Вища освіта України, 13-19, 2003
152003
Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса
Л Горбунова
Філософія освіти, 2013
142013
Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття: монографія
ВП Андрущенко, Л Горбунова, Л Зязюн
К.: Педагогічна думка 350, 2007
132007
Хаос versus порядок як контроверза мислення в кризовій культурі. Стаття II трагічний досвід становлення Ніцше
Л Горбунова
Філософія освіти, 2006
132006
Інтеркультурна освіта у проблемному полі ідентичностей
Л Горбунова
Вища освіта України, 59-65, 2003
112003
Фiлософiя трансформативної освiти для дорослих: унiверситетськi стратегiї i практики: монографiя
ЛС Горбунова
102015
Мультикультуралізм в освіті: імперативи, можливості та загрози
LS Gorbunova
Культура і сучасність, 5-13, 2011
102011
Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація
ЛС Горбунова
Філософія освіти, 2016
92016
Philosophy of Transformative Adult Education: University Strategies and Practices: Monograph
L Gorbunova
Sumy: Universytetsʹka knyha [In Ukrainian], 2015
92015
Мислення в інтеграційній культурі: імперативи та можливості освіти
ЛС Горбунова
Нова парадигма.–Вип 65, 246-252, 2007
92007
Можлива відповідь на виклик after-постмодерну
Л Горбунова
Вища освіта України, 46, 2003
92003
Освіта в умовах поліетнічного суспільства
Л Горбунова
Вища освіта України, 8-15, 2002
92002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20