Підписатись
MA Gladun, M Gladun, M Hladun, М.А. Гладун, М.А. Бойко, M. Boiko, MA Boiko, M.A. Boiko
MA Gladun, M Gladun, M Hladun, М.А. Гладун, М.А. Бойко, M. Boiko, MA Boiko, M.A. Boiko
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукова освіта як основа формування інноваційно компетентності в умовах цифрової трансформації суспільства
ЛМ Гриневич, НВ Морзе, МА Бойко
Інформаційні технології і засоби навчання 77 (3), 1-26, 2020
482020
Educational Robots in Primary School Teachers' and Students' Opinion about STEM Education for Young Learners.
E Smyrnova-Trybulska, N Morze, P Kommers, W Zuziak, M Gladun
International Association for Development of the Information Society, 2016
452016
Сучасні онлайн інструменти інтерактивного навчання як технологія співробітництва
M Gladun, M Sablina
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2018
382018
3D картування цифрової компетентності в системі освіти України
НВ Морзе, ВП Вембер, МА Гладун
Інформаційні технології і засоби навчання: Теорія, методика і практика …, 2019
352019
Формування ключових і предметних компетентностей учнів робототехнічними засобами STEM-освіти
НВ Морзе, МА Гладун, СМ Дзюба
Інформаційні технології і засоби навчання, 37-52, 2018
282018
Використання цифрових технологій для формувального оцінювання
Н Морзе, В Вембер, М Гладун
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 202-214, 2019
272019
Use of digital tools as a component of STEM education ecosystem
L Hrynevych, N Morze, V Vember, M Boiko
Educational Technology Quarterly, 1-22, 2021
242021
Шляхи підвищення мотивації викладачів університетів до розвитку їх цифрової компетентності
N Morze, S Vasylenko, M Gladun
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2018
222018
Scientific education as the basis for innovative competence formation in the conditions of digital transformation of the society
L Hrynevych, N Morze, M Boiko
Information Technologies and Learning Tools 77 (3), 1-26, 2020
202020
3D mapping of digital competency in Ukrainian education system
NV Morze, VP Vember, M Gladun
Information technologies and learning tools 70 (2), 28-42, 2019
202019
Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students
E Smyrnova-Trybulska, N Morze, P Kommers, W Zuziak, M Gladun
Interactive Technology and Smart Education 14 (4), 296-312, 2017
202017
Formation of key and subject competences of students by robotic kits of STEM-education
NV Morze, MA Gladun, SM Dziuba
Information technologies and learning tools 65 (3), 37-52, 2018
172018
Selected aspects of IBL in STEM-education
N Morze, M Gladun, E Smyrnova-Trybulska
E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New …, 2018
162018
The role of digital technologies in the development of the STEM education ecosystem
L Hrynevych, N Morze, V Vember, M Boiko
Information Technologies and Learning Tools 83 (3), 15-16, 2021
142021
Vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii dlia formuvalnoho otsiniuvannia [Use of digital technologies for formative assessment. The open e-learning environment of the modern …
N Morze, V Vember, M Hladun
Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu [The open e …, 2019
14*2019
Ways to improve the motivation of university teachers to develop their digital competence
N Morze, S Vasylenko, M Gladun
Electronic Scientific Professional Journal “Open educational e-environment …, 2018
142018
Formuvannia kliuchovykh i predmetnykh kompetentnostei uchniv robototekhnichnymy zasobamy STEM-osvity [Formation of key and subject competences of students by robotic kits of …
N Morze, M Gladun, S Dziuba
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia [Information Technologies and …, 2018
112018
Tools for inquiry-based learning in primary school
M Gladun, D Buchynska
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2017
112017
Using gamification as a way of increasing students motivation
MA Gladun
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2016
112016
Naukova osvita yak osnova formuvannia innovatsiinoi kompetentnosti v umovakh tsyfrovoi transformatsii suspilstva [Scientific education as the basis for innovative competence …
LM Hrynevych, NV Morze, MA Boiko
Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia 77 (3), 1-26, 2020
102020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20