Марина Николаевна Василенко
Марина Николаевна Василенко
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичне обґрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-тренера
МВ Дутчак, ММ Василенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
362013
Сучасні напрями психологічних досліджень копінг-стратегій
ММ Василенко
Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту …, 2009
212009
Сучасний стан та проблеми підготовки фітнес-тренерів в США
ММ Василенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2012
152012
Сучасні вимоги роботодавців до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності
ММ Василенко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
142014
Професійна підготовка майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти: теорія та методика
М Василенко
Центр учбової літератури, 2018
102018
Історичні передумови формування системи професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти
ММ Василенко, МВ Дутчак
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова, 2018
92018
Досвід підготовки тренерів з фітнесу в країнах Балтії
ММ Василенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, Вип 107, 85-89, 2013
82013
Тезаурус дослідження професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищому навчальному закладі
ММ Василенко
ScienceRise. Pedagogical Education, 4-10, 2016
62016
Обґрунтування змісту варіативної частини стандарту вищої фізкультурної освіти майбутнього фітнес-тренера
ММ Василенко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
62014
Розвиток державно-приватного партнерства: зарубіжний досвід
МО Солодаренко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 91-96, 2015
42015
Практика професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах Польщі
М Василенко
32016
Теоретическое обоснование квалификационной характеристики фитнес-тренера
МВ Дутчак, МН Василенко
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2013
32013
Методологічні підходи до дослідження професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах
ММ Василенко, ЛВ Денисова
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2017
22017
Особливості професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах України
ММ Василенко
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2016
22016
Стан та перспективи професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах України
ММ Василенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні …, 2015
22015
Структура и содержание дисциплины «Профессиональное мастерство фитнес-тренера» в вузе
МН Василенко
Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии, 2013
22013
Психосоматичний підхід до програмування фізкультурнооздоровчих занять/Марина Василенко, Анастасія Воробйова
М Василенко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 40-42, 2011
22011
Професійні вимоги до персонального фітнес-тренера
М Василенко
12020
Діагностика сформованості праксеологічного компонента професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти
Є Імас, М Василенко
Вісник Кам'янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка, 2019
12019
Моделі стратегічних комунікацій в контексті державно-приватного партнерства
ОМ Крутій, ІМ Лопатченко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20