Харківська державна зооветеринарна академія (ХДЗВА)
Харківська державна зооветеринарна академія (ХДЗВА)
Україна
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічна етика: навчальний посібник
ВЄ Борейко, ОМ Шуміло, ВВ Шеховцов, ОО Шуміло
Харків: Право, 2015.–304 с., 2015
352015
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств
ВА Худавердієва
Економіка АПК, 23-25, 2009
272009
Особливості цитотоксичної дії і можливості виведення важких металів із організму корів і телят. Проблеми зооінженерії і ветеринарної медицини
ОМ Маменко, СВ Портянник, ГБ Іванов
Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії.–Х …, 2004
212004
Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби
ГО Богданов, ВМ Кандиба, II Ібатуллін, ВІ Костенко, ЮФ Мельник, ...
Рута, 2012
202012
Інформативність біохімічних показників сполучної тканини в диференціальній діагностиці гепатодистрофії і цирозу печінки у корів
ДВ Кібкало, ДВ Кибкало
Білоцерківський національний аграрний університет, 2004
202004
Застосування екстракортикального остеосинтезу та гідроксилапатиту" кергап" при переломах клубової кістки у собак
ОВ Смурна
ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00. 05 „Ветеринарна хірургія” ОВ Смурна …, 2009
152009
Значення вступу України до СОТ для агропромислового комплексу
ВМ Клочко, ВВ Мерчанський
Економічний простір, 13-21, 2009
152009
Патогенетичне обґрунтування ролі глікозаміногліканів у діагностиці та лікуванні остеоартрозу в собак
ОБ Сєгодін, АБ Сегодин
Білоцерківський державний аграрний університет, 2007
152007
Біохімічні показники метаболізму сполучної тканини у цуценят
ДВ Морозенко, ОП Тимошенко, ЛП Рябкова, ЛВ Гроздєва
Біологія тварин, 130-134, 2011
112011
Морфологічна характеристика дивертикула Меккеля у гусей
ОВ Бирка
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
102008
Клініко-біохімічні показники стану сполучної тканини в діагностиці та лікуванні остеодистрофії корів
СБ Боровков
Харків, 2006
102006
Структурні параметри скелета ссавців як об’єкти судово-ветеринарної експертизи при визначенні видової належності біологічного матеріалу
ІВ Яценко
ІВ Яценко.—Харків, 2009.—38 с, 2009
92009
Стан і пріоритетні напрямки розвитку науки про нормовану годівлю сільськогосподарських тварин в Україні/Кандиба ВМ, Ібатулін ІІ, Михальченко СА
ВМ Кандиба
Науково-технічний бюлетень/НААН України, Ін-т тваринництва. X, 226-246, 2010
82010
ПЕРСПЕКТИВИ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ З ВРАХУВАННЯМ УНИКНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ТА НЕОБХІДНОСТІ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2007
82007
Зниження вмісту кадмію і свинцю в молоці корів та підвищення продуктивності тварин і екологічної безпечності молока
ОМ Маменко, АМ Маменко, СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2005
82005
Генофонд свійських тварин України
ДІ Барановський, ВІ Герасимов, ВМ Нагаєвич, АМ Хохлов, ...
Х.:«Еспада», 2005
82005
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО МОЛОКА В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ КОРМІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
СВ Портянник, СВ Портянник
Харківська державна зооветеринарна академія, 2002
82002
Основные принципы идентификационных исследований продукции животноводства, решаемые судебно-ветеринарной экспертизой
АМ Труш
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць Харківської …, 2007
72007
Особливості взаємозв’язку між основними показниками відтворної функції свиноматок у господарствах з різним рівнем продуктивності
БП Коваленко
НТБ ІТ УААН, 152-156, 2005
72005
Нові гепатопротектори природного походження
АД Гордієнко
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць …, 2013
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20