Оксана Самсон
Оксана Самсон
НМАПО имени П.Л.Шупика, кафедра эндокринологии
Verified email at nmapo.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Інгібітори гормоноутворення в надниркових залозах та їх застосування у клінічній практиці
МД Тронько, ІВ Комісаренко, ЯГ Бальон, АМ Кваченюк, ОГ Лисенко, ...
Журн. АМН України 16 (2), 271-287, 2010
122010
Особливості самоконтролю цукрового діабету у дітей та підлітків
ВАМ О.Я.Самсон, О.В.Большова
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія,, с.43-48, 2010
52010
Сучасні підходи до діагностики дитячого ожиріння
СОЯ Павлишин Г.А., Фурдела В.Б.
Медікс. Антиейджин, с.47-52., 2012
4*2012
Короткий нарис розвитку лікарських речовин, зокрема в ендокринології
ЯГ Бальон, ОЯ Самсон, ОВ Сімуров, М Тронько
Международный эндокринологический журнал 4 ((44)), 2012
42012
Використання моніторингу глюкози крові у лікуванні дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу.
ОВБ О.Я.Самсон, В.А.Музь, Н.А.Спринчук, О.А.Вишневська
Ендокринологія 15, 58, 2010
42010
Застосування аналогів інсуліну ультракороткої дії у порівнянні із традиційними НПХ- та інсулінами короткої дії в базисно – болюсній терапії дітей і підлітків,
ВОА Большова О.В., Самсон О.Я., Музь В.А.
Проблеми ендокринної патології,, с.5 -11., 2009
4*2009
Уроджений гіпотиреоз: сучасні аспекти патогенезу, клініки, діагностики і лікування
ОВ Большова, ВА Музь, ІЮ Шевченко, ОЯ Самсон
Укр. тер. журн, 102-107, 2005
32005
Можливості використання альфаліпоєвої кислоти в лікуванні ускладнень цукрового діабету у дітей та підлітків
ОВ Большова, ОЯ Самсон
Міжнародний ендокринологічний журнал, 102-106, 2012
22012
Застосування берлітіону в комплексному лікуванні діабетичних уражень периферичної нервової системи у хворих дітей та підлітків.
О.В. Большова-Зубковська, О.Я.Самсон, Н.А.Спринчук
Ліки України 10 (№10,), с. 44-45, 2001
22001
Шляхи досягнення компенсації цукрового діабету в дітей та підлітків
OY Samson, OA Vyshnevska, NA Sprynchuk, NM Muz, ОV Bolshova
Український журнал дитячої ендокринології, 45-50, 2018
12018
Исторические аспекты развития эндокринологии
МД Тронько, ЯГ Бальон, ОЯ Самсон
Международный эндокринологический журнал 13 (3), 2017
12017
Загальні принципи створення лікарських засобів. Вплив деяких елементів та основних функціональних груп на біологічну активність хімічних сполук
ІОД Бальон Я.Г., Сімуров О.В., Самсон О.Я.
Науковий вісник Чернівецького університету, 58-64, 2015
1*2015
Cтан серцево-судинної системи та ліпідний спектр при соматотропній недостатності у молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці (огляд літератури та власні спостереження).
СОЯ Большова О.В., Вишневська О.А., Музь В.А., Ткачова Т.О.,Малиновська Т.М.
Міжнародний ендокринологічний журнал. 4, С.93-101., 2015
12015
Ендокринологія: минуле й сьогодення пошуку нових лікарських засобів
ЯГ Бальон, ОЯ Самсон, ОВ Сімуров, МД Тронько
Міжнародний ендокринологічний журнал, 109-117, 2013
12013
SUN-140 The Ways of Achievement the Target Levels of Glycemic Control in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes
N Muz, O Samson, O Vyshnevska, N Sprinchuk, O Bolshova
Journal of the Endocrine Society 3 (Supplement_1), SUN-140, 2019
2019
застосування аналога інсуліну деглюдек у базисно-болюсній терапії дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу
СОЯ Большова О.В.
Ендокринологія 24 (2), 132-138, 2019
2019
Historical aspects of endocrinology development
MD Tronko, YH Balon, OY Samson
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 13 (3), 219-225, 2017
2017
Історичні аспекти гормональної хімії
ЯГ Бальон, ОЯ Самсон, ОД Ісак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Актуальні питання діагностики і лікування ідіопатичної низькорослості в дітей
ОЯ Самсон, НА Спринчук, ОВ Большова
Доповіді НАН України, 2017
2017
Пестициди в боротьбі з різними шкідниками
ЯГ Бальон, ОВ Сімуров, ОЯ Самсон, НВ Сімурова, ОД Ісак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20