Оксана Самсон
Оксана Самсон
НМАПО имени П.Л.Шупика, кафедра эндокринологии
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інгібітори гормоноутворення в надниркових залозах та їх застосування у клінічній практиці
МД Тронько, ІВ Комісаренко, ЯГ Бальон, АМ Кваченюк, ОГ Лисенко, ...
Журн. АМН України 16 (2), 271-287, 2010
112010
Особливості самоконтролю цукрового діабету у дітей та підлітків
ВАМ О.Я.Самсон, О.В.Большова
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія,, с.43-48, 2010
52010
Сучасні підходи до діагностики дитячого ожиріння
СОЯ Павлишин Г.А., Фурдела В.Б.
Медікс. Антиейджин, с.47-52., 2012
4*2012
Використання моніторингу глюкози крові у лікуванні дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу.
ОВБ О.Я.Самсон, В.А.Музь, Н.А.Спринчук, О.А.Вишневська
Ендокринологія 15, 58, 2010
42010
Застосування аналогів інсуліну ультракороткої дії у порівнянні із традиційними НПХ- та інсулінами короткої дії в базисно – болюсній терапії дітей і підлітків,
ВОА Большова О.В., Самсон О.Я., Музь В.А.
Проблеми ендокринної патології,, с.5 -11., 2009
4*2009
Цукровий діабет у дітей та підлітків України: епідеміологія, діагностика, лікування, ускладнення.
ВОА Большова О.В., Самсон О.Я., Музь В.А., Кульчицька Н.О. Дерев’янко Д.І ...
Сімейна медицина, 2008
42008
Уроджений гіпотиреоз: сучасні аспекти патогенезу, клініки, діагностики і лікування
ОВ Большова, ВА Музь, ІЮ Шевченко, ОЯ Самсон
Укр. тер. журн, 102-107, 2005
32005
Лікування хворих з низькорослістю із збереженою соматотропною функцією гіпофізу.
БОВ Спринчук Н.А., Самсон О.Я.
Лікарська справа 12, С.69-76., 2014
22014
Можливості використання альфаліпоєвої кислоти в лікуванні ускладнень цукрового діабету у дітей та підлітків
ОВ Большова, ОЯ Самсон
Міжнародний ендокринологічний журнал, 102-106, 2012
22012
Застосування берлітіону в комплексному лікуванні діабетичних уражень периферичної нервової системи у хворих дітей та підлітків.
О.В. Большова-Зубковська, О.Я.Самсон, Н.А.Спринчук
Ліки України 10 (№10,), с. 44-45, 2001
22001
Шляхи досягнення компенсації цукрового діабету в дітей та підлітків
ОЯ Самсон, ОА Вишневська, НА Спринчук, НМ Музь, ОВ Большова
Український журнал дитячої ендокринології, 45-50, 2018
12018
Актуальні питання діагностики і лікування ідіопатичної низькорослості в дітей
ОЯ Самсон, НА Спринчук, ОВ Большова
Доповіді НАН України, 2017
12017
Исторические аспекты развития эндокринологии
МД Тронько, ЯГ Бальон, ОЯ Самсон
Международный эндокринологический журнал 13 (3), 2017
12017
Низькорослість: удосконалення діагностики та вибір оптимальної тактики лікування
Большова, ОЯ Самсон, НА Спринчук, ОА Вишневська, НМ Музь
Український журнал дитячої ендокринології, 2, С.35-43, 2016
12016
Загальні принципи створення лікарських засобів. Вплив деяких елементів та основних функціональних груп на біологічну активність хімічних сполук
ІОД Бальон Я.Г., Сімуров О.В., Самсон О.Я.
Науковий вісник Чернівецького університету, 58-64, 2015
1*2015
Cтан серцево-судинної системи та ліпідний спектр при соматотропній недостатності у молодих дорослих із маніфестацією в дитячому віці (огляд літератури та власні спостереження).
СОЯ Большова О.В., Вишневська О.А., Музь В.А., Ткачова Т.О.,Малиновська Т.М.
Міжнародний ендокринологічний журнал. 4, С.93-101., 2015
12015
Ідіопатична низькорослість: клініко-діагностичні критерії
ОВ Большова, ОЯ Самсон, НА Спринчук, ВА Музь, ТО Ткачова, ...
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 52-58, 2013
12013
Ендокринологія: минуле й сьогодення пошуку нових лікарських засобів
ЯГ Бальон, ОЯ Самсон, ОВ Сімуров, МД Тронько
Міжнародний ендокринологічний журнал, 109-117, 2013
12013
Возможности цитофлавина в лечении липоидного некробиоза у подростков, больных сахарным диабетом
СОЯ Музь В.А., Зубкова С.Т.
Ліки України, 82-84, 2012
12012
Шляхи оптимізації лікування хворих із незадовільним прогнозом кінцевого зросту
ОВ Большова, ОЯ Самсон, НА Спринчук
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія, 54-61, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20