Підписатись
Сергій Сорокін (Sergii Sorokin)
Сергій Сорокін (Sergii Sorokin)
Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ), Kyiv National Linguistic University
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Турецька й українська мови в системі координат "ВИД - ЧАС - МОДАЛЬНІСТЬ"
СВ Сорокін
Вид. центр КНЛУ, 2009
122009
Практичний курс перекладу з турецької мови: навч. посібник. Ч. 1. Переклад газетно-інформаційних текстів
СВ Сорокін
Вид. центр КНЛУ, 2010
72010
Категорія перфекта в турецькій мові (функціональний та лінгвокогнітивний аспекти)
СВ Сорокін
Мова і культура 5 (6), 266-275, 2003
5*2003
Турецький презенс у функціональному аспекті
СВ Сорокін
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 336-343, 2003
52003
Історія турецької мови: Курс лекцій
СВ Сорокін, НМ Ксьондзик
Вид. центр КНЛУ, 2016
42016
Позначення динамічних прямо-об'єктних категоріальних ситуацій засобами турецької і української мов (досвід зіставно-функціонального дослідження)
СВ Сорокін
Мова і культура 123 (11), 166-176, 2009
42009
Проблема визначення меж категорії дієприслівника в турецькій мові
СВ Сорокін
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2007
42007
Аспектуальні та темпоральні характеристики турецького імперфекта
СВ Сорокін
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 110-121, 2004
42004
Концепт перфектності в семантичній структурі турецького абсентив-перфекта
СВ Сорокін
Культура народов Причерноморья, 134-137, 2003
42003
Концепт абсентивності в семантичній структурі турецького абсентив-перфекта
СВ Сорокін
Культура народов Причерноморья, 233-236, 2003
42003
Система мікросинтаксису турецької мови
СВ Сорокін
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002
42002
Kiev Rus Devletinden Bu Yana Ukrayna ve Rusya Coğrafyasında Çeviri Faaliyetleri ve Çeviribilim
SV Sorokin
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 49-64, 2016
32016
Дослідження поняттєвих категорій у парадигмі функціональної граматики (на прикладі категорії допустовості в турецькій мові)
СВ Сорокін
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2014
32014
Категорія родів дії в українській мові та способи її відтворення турецькою мовою: зіставно-типологічне дослідження
СВ Сорокін
Мовознавство, 79-91, 2009
32009
РЕАЛІЗАЦІЯ СЕМАНТИКИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Й НЕОБХІДНОСТІ В РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ (на прикладі турецької, української і англійської мов)
СВ Сорокін
Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей.–2009.–Вип 9, 327-333, 2009
32009
Функціонально-семантичне поле екзистенційності та категорія предикативності в турецькій та українській мовах
СВ Сорокін
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 312-318, 2007
3*2007
Проблема інваріантності-варіативності в межах функціонально-семантичного поля аспектуальності в турецькій, російській та українській мовах
СВ Сорокін
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2006
32006
Турецький аорист та еквівалентні засоби української мови: функціонально-типологічний аспект
СВ Сорокін
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2005
32005
ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ФУТУРАЛЬНИХ ВИДО-ЧАСОВИХ ФОРМ ТУРЕЦЬКОІ МОВИ
СВ Сорокін
Науковий вісник Кафедри Юнеско Київського державного лінгвістичного …, 2005
32005
Problems and Difficulties in Teaching Turkish Grammar to Ukrainian Students at University Level
SV Sorokin, T Timkova
Journal of History Culture and Art Research, 90-114, 2019
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20