Сергій Сорокін (Sergii Sorokin)
Сергій Сорокін (Sergii Sorokin)
Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ), Kyiv National Linguistic University
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Практичний курс перекладу з турецької мови: навч. посібник. Ч. 1. Переклад газетно-інформаційних текстів
СВ Сорокін
Вид. центр КНЛУ, 2010
72010
Турецька й українська мови в системі координат "ВИД - ЧАС - МОДАЛЬНІСТЬ"
СВ Сорокін
Вид. центр КНЛУ, 2009
52009
Позначення динамічних прямо-об'єктних категоріальних ситуацій засобами турецької і української мов (досвід зіставно-функціонального дослідження)
СВ Сорокін
Мова і культура 123 (11), 166-176, 2009
3*2009
Категорія родів дії в українській мові та способи її відтворення українською мовою: зіставно-типологічне дослідження
СВ Сорокін
Мовознавство, 79-91, 2009
32009
РЕАЛІЗАЦІЯ СЕМАНТИКИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Й НЕОБХІДНОСТІ В РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ (на прикладі турецької, української і англійської мов)
СВ Сорокін
Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей.–2009.–Вип 9, 327-333, 2009
2*2009
Проблема визначення меж категорії дієприслівника в турецькій мові
СВ Сорокін
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2007
22007
Функціонально-семантичне поле екзистенційності та категорія предикативності в турецькій та українській мовах
СВ Сорокін
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 312-318, 2007
2*2007
Проблема інваріантності-варіативності в межах функціонально-семантичного поля аспектуальності в турецькій, російській та українській мовах
СВ Сорокін
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2006
22006
Турецький аорист та еквівалентні засоби української мови: функціонально-типологічний аспект
СВ Сорокін
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2005
22005
Концепт перфектності в семантичній структурі турецького абсентив-перфекта
СВ Сорокін
Культура народов Причерноморья, 134-137, 2003
22003
Концепт абсентивності в семантичній структурі турецького абсентив-перфекта
СВ Сорокін
Культура народов Причерноморья, 233-236, 2003
22003
Дослідження поняттєвих категорій у парадигмі функціональної граматики (на прикладі категорії допустовості в турецькій мові)
СВ Сорокін
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2014
12014
СИСТЕМИ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У СУЧАСНИХ ТУРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
СВ Сорокін
МОВА І КУЛЬТУРА, 88, 2008
12008
Категорія таксису в різносистемних мовах
СВ Сорокін
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 101-106, 2007
12007
До проблеми перифрастичних форм турецького дієслова
СВ Сорокін
Мова і культура 94 (9), 265-273, 2007
12007
Граматикалізований фрейм «Причина» в українській і турецькій мовних картинах світу (зіставно-когнітивний і перекладознавчий аспекти)
СВ Сорокін, ВВ Пілик
Українська орієнталістика: Зб. наук. праць.–2007–2008, 36-45, 2007
12007
Проблема еквівалентності та адекватності перекладу видо-часових форм у газетних текстах (на матеріалі турецької та української мов)
СВ Сорокін
Українська орієнталістика, 65-71, 2006
12006
Засоби дискретної реалізації аспектуальних функцій у турецькій мові та український дієслівний вид (функціонально-типологічний аспект)
СВ Сорокін
Семантика мови і тексту, 413-417, 2006
12006
Системи дієприслівників часу в турецькій та українській мовах у зіставному аспекті
СВ Сорокін
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 323-332, 2006
1*2006
Функціонально-семантичне поле модальності в турецькій та українській мовах
СВ Сорокін
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2006
1*2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20