Сергій Сорокін (Sergii Sorokin)
Сергій Сорокін (Sergii Sorokin)
Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ), Kyiv National Linguistic University
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Турецька й українська мови в системі координат "ВИД - ЧАС - МОДАЛЬНІСТЬ"
СВ Сорокін
Вид. центр КНЛУ, 2009
92009
Практичний курс перекладу з турецької мови: навч. посібник. Ч. 1. Переклад газетно-інформаційних текстів
СВ Сорокін
Вид. центр КНЛУ, 2010
62010
Позначення динамічних прямо-об'єктних категоріальних ситуацій засобами турецької і української мов (досвід зіставно-функціонального дослідження)
СВ Сорокін
Мова і культура 123 (11), 166-176, 2009
3*2009
Категорія родів дії в українській мові та способи її відтворення турецькою мовою: зіставно-типологічне дослідження
СВ Сорокін
Мовознавство, 79-91, 2009
32009
Система мікросинтаксису турецької мови
СВ Сорокін
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002
3*2002
РЕАЛІЗАЦІЯ СЕМАНТИКИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Й НЕОБХІДНОСТІ В РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ (на прикладі турецької, української і англійської мов)
СВ Сорокін
Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей.–2009.–Вип 9, 327-333, 2009
2*2009
Проблема визначення меж категорії дієприслівника в турецькій мові
СВ Сорокін
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2007
22007
Функціонально-семантичне поле екзистенційності та категорія предикативності в турецькій та українській мовах
СВ Сорокін
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 312-318, 2007
2*2007
Проблема інваріантності-варіативності в межах функціонально-семантичного поля аспектуальності в турецькій, російській та українській мовах
СВ Сорокін
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2006
2*2006
Турецький аорист та еквівалентні засоби української мови: функціонально-типологічний аспект
СВ Сорокін
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2005
22005
Структурна типологія клаузи в сучасній турецькій мові
СВ Сорокін
Мова і культура 181, 303-310, 2016
1*2016
Kiev Rus Devletinden Bu Yana Ukrayna ve Rusya Coğrafyasında Çeviri Faaliyetleri ve Çeviribilim
SV Sorokin
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 49-64, 2016
1*2016
Майбутній час у турецькій мові: функціонально-комунікативний аспект
СВ Сорокін
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у …, 2015
12015
Дослідження поняттєвих категорій у парадигмі функціональної граматики (на прикладі категорії допустовості в турецькій мові)
СВ Сорокін
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2014
12014
СИСТЕМИ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У СУЧАСНИХ ТУРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
СВ Сорокін
МОВА І КУЛЬТУРА, 88, 2008
12008
Граматикалізований фрейм «Причина» в українській і турецькій мовних картинах світу (зіставно-когнітивний і перекладознавчий аспекти)
СВ Сорокін, ВВ Пілик
Українська орієнталістика: Зб. наук. праць.–2007–2008, 36-45, 2007
12007
Проблема еквівалентності та адекватності перекладу видо-часових форм у газетних текстах (на матеріалі турецької та української мов)
СВ Сорокін
Українська орієнталістика, 65-71, 2006
12006
ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ФУТУРАЛЬНИХ ВИДО-ЧАСОВИХ ФОРМ ТУРЕЦЬКОІ МОВИ
СВ Сорокін
Науковий вісник Кафедри Юнеско Київського державного лінгвістичного …, 2005
12005
Концепт перфектності в семантичній структурі турецького абсентив-перфекта
СВ Сорокін
Культура народов Причерноморья, 134-137, 2003
12003
Концепт абсентивності в семантичній структурі турецького абсентив-перфекта
СВ Сорокін
Культура народов Причерноморья, 233-236, 2003
12003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20