Сергій Сорокін (Sergii Sorokin)
Сергій Сорокін (Sergii Sorokin)
Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ), Kyiv National Linguistic University
Підтверджена електронна адреса в knlu.kiev.ua
НазваПосиланняРік
Практичний курс перекладу з турецької мови: навч. посібник. Ч. 1. Переклад газетно-інформаційних текстів
СВ Сорокін
Вид. центр КНЛУ, 2010
62010
Турецька й українська мови в системі координат "ВИД - ЧАС - МОДАЛЬНІСТЬ"
СВ Сорокін
Вид. центр КНЛУ, 2009
62009
Позначення динамічних прямо-об'єктних категоріальних ситуацій засобами турецької і української мов (досвід зіставно-функціонального дослідження)
СВ Сорокін
Мова і культура 123 (11), 166-176, 2009
3*2009
Категорія родів дії в українській мові та способи її відтворення українською мовою: зіставно-типологічне дослідження
СВ Сорокін
Мовознавство, 79-91, 2009
32009
Система мікросинтаксису турецької мови
СВ Сорокін
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002
3*2002
Структурна типологія клаузи в сучасній турецькій мові
СВ Сорокін
Мова і культура 181, 303-310, 2016
2*2016
РЕАЛІЗАЦІЯ СЕМАНТИКИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Й НЕОБХІДНОСТІ В РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ (на прикладі турецької, української і англійської мов)
СВ Сорокін
Проблеми зіставної семантики: Зб. наук. статей.–2009.–Вип 9, 327-333, 2009
2*2009
Проблема визначення меж категорії дієприслівника в турецькій мові
СВ Сорокін
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2007
22007
Функціонально-семантичне поле екзистенційності та категорія предикативності в турецькій та українській мовах
СВ Сорокін
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 312-318, 2007
2*2007
Проблема інваріантності-варіативності в межах функціонально-семантичного поля аспектуальності в турецькій, російській та українській мовах
СВ Сорокін
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2006
2*2006
Турецький аорист та еквівалентні засоби української мови: функціонально-типологічний аспект
СВ Сорокін
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія …, 2005
22005
Концепт перфектності в семантичній структурі турецького абсентив-перфекта
СВ Сорокін
Культура народов Причерноморья, 134-137, 2003
22003
Концепт абсентивності в семантичній структурі турецького абсентив-перфекта
СВ Сорокін
Культура народов Причерноморья, 233-236, 2003
22003
Майбутній час у турецькій мові: функціонально-комунікативний аспект
СВ Сорокін
Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у …, 2015
12015
Дослідження поняттєвих категорій у парадигмі функціональної граматики (на прикладі категорії допустовості в турецькій мові)
СВ Сорокін
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного …, 2014
12014
СИСТЕМИ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У СУЧАСНИХ ТУРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
СВ Сорокін
МОВА І КУЛЬТУРА, 88, 2008
12008
Граматикалізований фрейм «Причина» в українській і турецькій мовних картинах світу (зіставно-когнітивний і перекладознавчий аспекти)
СВ Сорокін, ВВ Пілик
Українська орієнталістика: Зб. наук. праць.–2007–2008, 36-45, 2007
12007
Проблема еквівалентності та адекватності перекладу видо-часових форм у газетних текстах (на матеріалі турецької та української мов)
СВ Сорокін
Українська орієнталістика, 65-71, 2006
12006
ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ ФУТУРАЛЬНИХ ВИДО-ЧАСОВИХ ФОРМ ТУРЕЦЬКОІ МОВИ
СВ Сорокін
Науковий вісник Кафедри Юнеско Київського державного лінгвістичного …, 2005
12005
Problems and Difficulties in Teaching Turkish Grammar to Ukrainian Students at University Level
SV Sorokin, T Timkova
Journal of History Culture and Art Research, 90-114, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20