Кафедра соціальної та практичної психології
Кафедра соціальної та практичної психології
Житомирський деражвний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Основи вікової психології. Навчальний посібник
ММ Заброцький
Тернопіль: навчальна книга–Богдан, 2009
1192009
Вікова психологія: навчальний посібник
ММ Заброцький
MAUP, 1998
1051998
Психологія емпатії
ЛП Журавльова
ЖДУ ім. І. Франка, 2007
982007
Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування)
СД Максименко, ММ Заброцький
К.: Главник 111, 2005
982005
Педагогічна психологія: курс лекцій
ММ Заброцький
К.: МАУП, 69ь91, 2000
912000
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень
ОЛ Музика, ВО Моляко
Вид-во Рута, 2006
672006
Ціннісна підтримка особистісного росту
ОЛ Музика
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 12. Психологічні науки.-Т …, 2005
53*2005
Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування
ММ Заброцький, СД Максименко
К.–Житомир: Волинь, 2000
502000
Курсові роботи з психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОЛ Музика
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
31*2007
Ціннісна свідомість і розвиток обдарованості
ОЛ Музика
К.: Міжнародна фінансова агенція, 1997
311997
Криза творчої особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до типології
ОЛ Музика
Збірник наукових праць Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України, 63-72, 2001
302001
Самооцінка і розвиток творчих здібностей: навчальний посібник
ОЛ Музика, ІС Загурська
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. і. Франка, 146-149, 2007
242007
Курсові роботи з психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОЛ Музика
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
212007
Особливості стратегіальної організації свідомості технічно обдарованої особистості
ВО Моляко, ОЛ Музика
Духовність як основа консолідації суспільства. Міжвідомчий науковий збірник …, 1999
211999
Роль та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості
ЛО Котлова
Науково-практичний журнал південного наукового центру АПН України., 28-33, 2008
202008
Типологічний підхід у психології здібностей та обдарованості як альтернатива ситуаційно-диспозиційній антиномії
ОЛ Музика
Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник …, 2008
202008
Рефлексія і динаміка розвитку здібностей: підходи до побудови методики дослідження
ОЛ Музика
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень …, 2006
202006
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
К., 2000.–181 с, 2001
202001
Суб’єктно-ціннісний аналіз становлення творчо обдарованої особистості (на матеріалі технічної творчості)
ОЛ Музика
Автореферат... канд. психол. наук 19 (07), 1997
201997
Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності: навчальний посібник
ОЛ Музика, НФ Портницька
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 128, 2007
182007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20