Кафедра соціальної та практичної психології
Кафедра соціальної та практичної психології
Житомирський деражвний університет імені Івана Франка
Подтвержден адрес электронной почты в домене zu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи вікової психології
ММ Заброцький
Тернопіль: навчальна книга–Богдан 112, 2005
2222005
Психологія емпатії
ЛП Журавльова
ЖДУ ім. І. Франка, 2007
1872007
Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування)
СД Максименко, ММ Заброцький
К.: Главник 111, 2005
1642005
Вікова психологія: Навч. посібник
ММ Заброцький
К, 1998
1391998
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень
ОЛ Музика, ВО Моляко
Вид-во Рута, 2006
1362006
Педагогічна психологія: Курс лекцій
ММ Заброцький
К.: МАУП, 69ь91, 2000
1332000
Комунікативна ком петентність учителя: сутність і шляхи формування
ММ Заброцький, СД Максименко
К.–Житомир: Волинь, 2000
682000
Суб’єктно-ціннісний аналіз особистісного росту
ОЛ Музика
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12, 137-143, 2005
60*2005
Курсові роботи з психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОЛ Музика
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
42*2007
Самооцінка і розвиток творчих здібностей
ОЛ Музика, ІС Загорська
Житомир, 2007
412007
Адаптивная селекция. Теория и технология на современном этапе
ПП Литун, ВВ Кириченко, ВП Петренкова, ВП Коломацкая
Харьков: Магда LТD, 2007
362007
Ціннісна свідомість і розвиток обдарованості
ОЛ Музика
К.: Міжнародна фінансова агенція, 1997
351997
Криза творчої особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до типології
ОЛ Музика
Збірник наукових праць Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України, 63-72, 2001
342001
Діагностика емпатії та її форм у підлітковому та юнацькому віці
ЛП Журавльова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2010
332010
Курсові роботи з психології: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОЛ Музика
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
322007
Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки».
ОЛ Музика
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008
312008
Програма ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки».
ОЛ Музика
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008
312008
Психологічні основи розвитку емпатії людини
ЛП Журавльова, ЛП Журавлева
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2008
302008
Емпатійні ставлення та їх класифікація
ЛП Журавльова
Соціальна психологія, 31, 2008
302008
Особливості стратегіальної організації свідомості технічно обдарованої особистості
ВО Моляко, ОЛ Музика
Духовність як основа консолідації суспільства. Міжвідомчий науковий збірник …, 1999
281999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20