Кафедра соціальної та практичної психології
Кафедра соціальної та практичної психології
Житомирський деражвний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Основи вікової психології. Навчальний посібник
ММ Заброцький
Тернопіль: навчальна книга–Богдан, 2009
1032009
Вікова психологія: навчальний посібник
ММ Заброцький
MAUP, 1998
1031998
Технологія спілкування (комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування)
СД Максименко, ММ Заброцький
К.: Главник 111, 2005
992005
Психологія емпатії
ЛП Журавльова
ЖДУ ім. І. Франка, 2007
982007
Педагогічна психологія: курс лекцій
ММ Забродський
К.: МАУП, 2000
882000
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень
ОЛ Музика, ВО Моляко
Вид-во Рута, 2006
722006
Суб'єктно-ціннісний аналіз особистісного росту
ОЛ Музика
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки 1 (6 …, 2005
54*2005
Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування
ММ Заброцький, СД Максименко
Київ-Житомир: Волинь, 2000
492000
Криза творчої особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до типології
ОЛ Музика
Збірник наукових праць Інституту психології ім. ГС Костюка АПН України, 63-72, 2001
302001
Ціннісна свідомість і розвиток обдарованості
ОЛ Музика
К.: Міжнародна фінансова агенція, 1997
291997
Курсові роботи з психології: навч. посіб.[для студентів вищих навчальних закладів].—2-ге вид., перероб. і доп
ОЛ Музика
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007
28*2007
Основи вікової психології
ММ Заброцький
Тернопіль: Богдан, 34-70, 2005
252005
Самооцінка і розвиток творчих здібностей: навчальний посібник
ОЛ Музика, ІС Загурська
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 146-149, 2007
242007
Особливості стратегіальної організації свідомості технічно обдарованої особистості
ВО Моляко, ОЛ Музика
Духовність як основа консолідації суспільства. Міжвідомчий науковий збірник …, 1999
221999
Рефлексія і динаміка розвитку здібностей: підходи до побудови методики дослідження
ОЛ Музика
Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень …, 2006
212006
Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків
ОО Музика
К., 2000.–181 с, 2001
202001
Суб’єктно-ціннісний аналіз становлення творчо обдарованої особистості (на матеріалі технічної творчості)
ОЛ Музика
Автореферат... канд. психол. наук 19 (07), 1997
201997
Емпатійні ставлення та їх класифікація
ЛП Журавльова
Соціальна психологія, 31, 2008
192008
Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності: навчальний посібник
ОЛ Музика, НФ Портницька
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 128, 2007
192007
Типологічний підхід у психології здібностей та обдарованості як альтернатива ситуаційно-диспозиційній антиномії
ОЛ Музика
Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник …, 2008
182008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20