Сапожников Станислав Владимирович
Сапожников Станислав Владимирович
Университет имени Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації будівельного профілю
СВ Сапожников
СВ Сапожников.–Дніпропетровськ, 2006.–192 с, 2006
162006
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
СВ Сапожников
ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА имени ВИ ВЕРНАДСКОГО 26 (1), 69-99, 2013
82013
Система вищої освіти Турецької Республіки в умовах сьогодення
СВ Сапожников
Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда …, 2011
82011
Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону: автореферат
СВ Сапожников
РВВ РВНЗ "Кримський гуманітарний університет" (м.Ялта), 2014
72014
Педагогіка вищої школи України та Болонський процес: навч. посіб.
СВ Сапожников
Дніпропетровськ: Інновація, 2010
62010
Спроба структурного аналізу системи вищої освіти в Туреччині
СВ Сапожников
Гуманітарні науки 1 (15), 125-130, 2008
62008
Вища педагогічна освіта в країнах Чорноморського регіону як галузь системного дослідження та об'єкт порівняльного аналізу
СВ Сапожников
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 2009
5*2009
Історичний аналіз системи підготовки педагогічних кадрів України як країни-члена Чорноморського економічного співтовариства
СВ Сапожников
Освіта Донбасу, 104-110, 2010
42010
Вища педагогічна освіта у Республіці Болгарія у світлі європейських інтеграційних процесів
СВ Сапожников
Наукові праці. Педагогіка 188 (176), 2012
32012
Функціонування державної освітньої системи Турецької Республіки як країни-члена Чорноморського економічного співтовариства
СВ Сапожников
Гуманітарні науки, 130-135, 2010
32010
Особливості албанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі викликів ХХІ століття
СВ Сапожников
Молодь і ринок, 45-49, 2015
22015
Управління системами вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону
СВ Сапожников
Освітня політика держави: філософія, методологія, практика, 177-181, 2014
2*2014
Тенденції розвитку системи вищої професійної освіти в Республіці Вірменія
СВ Сапожников
ВІСНИК, 245, 2010
22010
Становление и развитие системы довузовского образования в Турецкой Республике
СВ Сапожников
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогика и психологія. 16 (2 …, 2007
22007
Екологічна освіта студентів: вимоги до теоретичної підготовки
СВ Сапожников
Актуальні проблеми соціальної педагогіки та психології: Педагогіка і …, 2000
22000
Науково-практичні підходи до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах системи інженерно-педагогічної освіти
СВ Сапожников
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2017
12017
Сучасні педагогічні технології професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері освіти в країнах Чорноморського регіону
СВ Сапожников
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2016
12016
Місія та мета системи вищої педагогічної освіти країн-членів Організації Чорноморського економічного співробітництва у реаліях сьогодення
СВ Сапожников
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, 177-182, 2015
12015
Науково-практичні підходи до організації навчального процесу в педагогічних університетах і коледжах країн Чорноморського регіону
СВ Сапожников
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
12014
Історична ретроспектива розвитку вищої педагогічної освіти Болгарії як країни-учасниці Організації Чорноморського економічного спіробітництва
СВ Сапожников
BLACK SEA SCIENTIFIC JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 84-88, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20