Сапожников Станислав Владимирович
Сапожников Станислав Владимирович
Университет имени Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації будівельного профілю
СВ Сапожников
СВ Сапожников.–Дніпропетровськ, 2006.–192 с, 2006
162006
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ
СВ Сапожников
ТАВРИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА имени ВИ ВЕРНАДСКОГО 26 (1), 69-99, 2013
82013
Система вищої освіти Турецької Республіки в умовах сьогодення
СВ Сапожников
Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда …, 2011
82011
Тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону: автореферат
СВ Сапожников
РВВ РВНЗ "Кримський гуманітарний університет" (м.Ялта), 2014
72014
Педагогіка вищої школи України та Болонський процес: навч. посіб.
СВ Сапожников
Дніпропетровськ: Інновація, 2010
62010
Спроба структурного аналізу системи вищої освіти в Туреччині
СВ Сапожников
Гуманітарні науки 1 (15), 125-130, 2008
62008
Вища педагогічна освіта в країнах Чорноморського регіону як галузь системного дослідження та об'єкт порівняльного аналізу
СВ Сапожников
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 2009
5*2009
Вища педагогічна освіта у Республіці Болгарія у світлі європейських інтеграційних процесів
СВ Сапожников
Наукові праці. Педагогіка 188 (176), 2012
42012
Історичний аналіз системи підготовки педагогічних кадрів України як країни-члена Чорноморського економічного співтовариства
СВ Сапожников
Освіта Донбасу, 104-110, 2010
42010
Функціонування державної освітньої системи Турецької Республіки як країни-члена Чорноморського економічного співтовариства
СВ Сапожников
Гуманітарні науки, 130-135, 2010
32010
Професіоналізм майбутнього вчителя початкових класів у вимірі сьогодення
СВ Сапожников
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія ”Педагогіка і психологія …, 2018
22018
Особливості албанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі викликів ХХІ століття
СВ Сапожников
Молодь і ринок, 45-49, 2015
22015
Управління системами вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону
СВ Сапожников
Освітня політика держави: філософія, методологія, практика, 177-181, 2014
2*2014
Тенденції розвитку системи вищої професійної освіти в Республіці Вірменія
СВ Сапожников
ВІСНИК, 245, 2010
22010
Становление и развитие системы довузовского образования в Турецкой Республике
СВ Сапожников
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогика и психологія. 16 (2 …, 2007
22007
Екологічна освіта студентів: вимоги до теоретичної підготовки
СВ Сапожников
Актуальні проблеми соціальної педагогіки та психології: Педагогіка і …, 2000
22000
Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості майбутнього учителя у світлі викликів ХХІ століття
СВ Сапожников
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія ”Педагогіка і психологія …, 2019
12019
Психологічна підготовка майбутнього учителя до спілкування з учнями: основні завдання
СВ Сапожников
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія ”Педагогіка і психологія …, 2019
12019
Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості майбутнього учителя у світлі викликів ХХІ століття
СВ Сапожников
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія ”Педагогіка і психологія …, 2019
12019
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ДО СПІЛКУВАННЯ З УЧНЯМИ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
СВ САПОЖНИКОВ
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля Серія ”Педагогіка і психологія …, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20