Олена Чуб Примостка Chub Prymstka Olena
Олена Чуб Примостка Chub Prymstka Olena
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банки в глобальній економіці: монографія
ОО Чуб
К.: КНЕУ 340 (4), 2009
952009
Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами
ОО Чуб
Х.: Одіссей 2, 2005
732005
Банківська діяльність у контексті інтеграції та глобалізації
ОО Чуб
Фінанси України, 138-146, 2008
362008
Розвиток Інтернет-банкінгу в глобальному середовищі
ОО Чуб
Вісник Української академії банківської справи, 62-67, 2009
332009
Становлення та розвиток банківської системи України в контексті присутності іноземного капіталу
О Чуб
Банківська справа, 81-89, 2008
292008
Концептуальні засади банківського нагляду в умовах глобалізації
ОО Чуб
Фінанси України, 47-53, 2009
282009
Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти
О Чуб
Вісник Національного банку України, 22-26, 2010
272010
Фінансова глобалізація: сутність, форми прояву, наслідки
ЛО Примостка, ЛА Примостка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
242011
Аналіз ефективності діяльності комерційних банків
ОО Примостка
Фінанси України, 97-101, 2003
232003
До питання використання банками механізмів сек’юритизації активів
О Чуб
Банківська справа, 87, 2009
212009
Банкiвськi ризики: теорiя та практика управлiння: монографiя та iн
ЛО Примостка, ОВ Лисенок, ОО Чуб
212008
Економічна ефективність банківської діяльності
ОО Примостка
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.–Київ, 2004
172004
Вплив іноземного капіталу на ефективність банківської системи України
О Чуб
Вісник НБУ, 56-60, 2009
162009
Організація баз даних і знань
ОН Романюк, ТО Савчук
Вінницький державний технічний університет, 2003
162003
Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи
ОО Чуб
Фінанси України, 57-67, 2008
142008
Аналіз ефективності діяльності банків
О Примостка
Фінанси України, 23, 2003
122003
Перспективи впровадження Базель ІІІ в умовах фінансової глобалізації
ОО Чуб
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (12), 2012
112012
Фінансові інструменти в управлінні кредитними ризиками банків України в умовах глобалізації
ОД Вовчак, ЛО Примостка, ЖМ Довгань
монографія/ОД Вовчак, ВВ Пірог, 2013
102013
Методи визначення вартості банку в угодах M&A
ОО Чуб
Економіка і регіон, 111-115, 2008
102008
Фактори політичної активності громадян України у виборчому процесі
О Чуб
Вісник Центральної виборчої комісії.–2006.–№ 1, 2006
102006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20