Ігор Святокум
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та перспективи його використання в Україні: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ІО Святокум, ВВ Чумак
Харків: ХНУВС, 2016.–52 с., 2016
52016
Досвід взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування у Чеській Республіці та перспективи його застосування в Україні
ІО Святокум
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
42016
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
32017
Закордонний досвід підготовки кадрів для сил сектору безпеки та можливості його використання в Україні: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ІБ Гончаренко, ЮО Михайлова, ІО Святокум, ...
Харків: ХНУВС, 2016.-120 с., 2016
32016
Ринок іпотечних кредитів в Україні: перспективи розвитку
МТ Юхно
Збірник наукових праць НУДПС України, 249-255, 2010
32010
Досвід функціонування системи оцінки діяльності поліції Великобританії та перспективи його використання в Україні
ІО Святокум
Науковий вісник публічного та приватного права, 186-189, 2016
22016
Зарубіжний досвід організації взаємодії поліції з органами місцевого самоврядування в контексті децентралізації державної влади: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ВА Гузь, ІО Святокум, ВВ Чумак
Харків: ХНУВС, 2015.–44 с., 2015
12015
Особенности и разновидности применения облигаций с ипотечным покрытием в европейских государствах
ВЮ Прокопенко, ИО Святокум
Проблемы экономики, 2015
12015
Mortgage Bonds in Ukraine: Current State and Problems of Application
V Prokopenko, I Svyatokum
Financial and Monetary Stability in Emerging Countries, 655, 2010
12010
Реалізація рекомендацій національних та європейських правозахисних організацій у частині запровадження міжнародного досвіду поліцейської діяльності у сфері дотримання прав і …
ІО Святокум
Харків: ХНУВС, 2019.–64 с., 2019
2019
Дисциплінарний статут Національної поліції України: науково-практичний коментар
КЛ Бугайчук, ОВ Федосова, ЄО Гладкова, ІО Святокум, ОМ Бандурка, ...
Харків: Майдан, 2019.-253 с., 2019
2019
Нормативно-правове забезпечення діяльності поліцейських комісій: стан і перспективи розвитку
ІО Святокум
Право і безпека.–2019.–№ 1 (72).–С. 47-52, 2019
2019
Оцінювання працівниками Національної поліції України стану застосування заходів примусу у службовій діяльності
ОО Сердюк, ІО Святокум, ОА Моргунов
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук …, 2018
2018
Проблеми формування системи оцінки ефективності діяльності Національної поліції на сучасному етапі
ІО Святокум
Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: тези доп …, 2017
2017
Проблеми реформування органів Національної поліції (за матеріалами фокус-груп із поліцейськими у Харківській області)
С Донаті, ОО Сердюк, ІО Святокум
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб …, 2017
2017
Принципи ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини: наук.-метод. рек.
КЛ Бугайчук, ОВ Федосова, ТМ Малиновська, ЄО Гладкова, ...
Харків: ХНУВС, 2017.-81 с., 2017
2017
Закон України «Про Національну поліцію»: наук.-практ. комент.
ОІ Безпалова, КЮ Мельник, ОО Юхно, ОЮ Салманова, ...
Харків, 2016.–408 с., 2016
2016
Досвід використання планів поліцейської діяльності у Великобританії та перспективи його застосування в Україні
ІО Святокум
Право і безпека.-2016.-№ 1 (60).-С. 64-69, 2016
2016
Characteristic Features and Types of Use of Mortgage-Backed Bonds in European States.
VY Prokopenko, IO Sviatokum
Problems of Economy, 2015
2015
Досвід законодавчого регулювання взаємодії поліції та органів місцевого самоврядування у Польщі та перспективи його застосування в Україн
ДМ Корнієнко, ІО Святокум
Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення діяльності органів …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20