Наталія Тлучкевич / Н. Тлучкевич / Nataliia Tluchkevych
Наталія Тлучкевич / Н. Тлучкевич / Nataliia Tluchkevych
Луцький національний технічний університет / Lutsk National Technical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене lutsk-ntu.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік витрат та калькулювання собівартості в сільському господарстві: теорія, методика, практика
НВ Тлучкевич
Економічний форум, 252-262, 2011
182011
Організація управлінського обліку (практика впровадження на сільськогосподарських підприємствах)
Н Тлучкевич
Бухгалтерський облік і аудит, 13-18, 2007
182007
Формування системи внутрішньої управлінської звітності в сільськогосподарських підприємствах
НВ Тлучкевич
Економіка АПК, 82-88, 2008
112008
Організація аналітичної роботи на підприємстві: управлінський аспект
НВ Тлучкевич
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. Зб. наук. праць 8 (8), 464-474, 2011
62011
Методи обліку витрат та калькулювання собівартості в сільськогосподарському господарстві
НВ Тлучкевич
Економічний форум, 118-124, 2011
52011
Організація управлінського обліку і контролю вирощування зернових культур:[монографія]
ІБ Садовська, ІІ Сардачук, НВ Тлучкевич, ІВ Жураковська
Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2009
52009
Застосування методики обліку змінних витрат в сільському господарстві
НВ Тлучкевич
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. Зб. наук. праць 10 (10 (2)), 271-276, 2013
42013
Історичні аспекти внутрішньогосподарського обліку в сільському господарстві
НВ Тлучкевич
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
42013
Основополагающие теории учетной науки с позиции институционализма
НВ Тлучкевич
Общество и экономика постсоветского пространства. Межд. сб. науч. статей 5 …, 2013
32013
Директ-кост в сільському господарстві
НВ Тлучкевич
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. Зб. наук. праць 6 (6 (1)), 407-412, 2009
32009
Економічний зміст соціальної відповідальності
НВ Тлучкевич, ВВ Нечипорук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. Зб. наук. праць 11 (11 (1)), 279-284, 2014
22014
Облікова політика в системі внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
НВ Тлучкевич
І Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конференція. ЗРОСТАННЯ РОЛІ …, 2013
22013
Нормування витрат в сільському господарстві: проблеми та шляхи їх вирішення
НВ Тлучкевич
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. Зб. наук. праць 3 (7 (3)), 340-348, 2010
22010
Бюджетування в управлінській обліковій системі
НВ Тлучкевич, ОА Нужна
Економічний форум, 222-228, 2019
12019
Методика обліку витрат: фінансовий, податковий та управлінський аспект
НВ Тлучкевич, ОА Нужна
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. Зб. наук. праць 14 (14), 207-216, 2017
12017
Особливості обліку фермерських господарств
Н Тлучкевич
Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Сучасні кризові явища в економіці …, 2016
12016
Сутність і класифікація центрів відповідальності в сільському господарстві
НВ Тлучкевич
Облік і фінанси АПК, 89-93, 2009
1*2009
Використання гнучких бюджетів в сільськогосподарських підприємствах
НВ Тлучкевич
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми …, 2009
12009
Формування собівартості продукції тваринництва для прийняття управлінських рішень
НВ Тлучкевич, ОА Нужна, ТМ Писаренко
Економічний форум 1 (2), 134-141, 2020
2020
Аналітичне дослідження обсягів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств Волинської області з розподілом їх за розмірами
ОА Нужна, НВ Тлучкевич
Економічний форум 1 (1), 115-120, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20