Олександр Володимирович Олійник
Олександр Володимирович Олійник
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковорода
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-методологічні засади державного регулювання аграрного ринку
О Олійник
Економіка України, 65-73, 2005
322005
Запорозький зимівник: часів Нової Січі (1734-1775)
ОЛ Олійник
Дике поле, 2005
212005
Боргова безпека України: стан, проблеми, перспективи
ОВ Олійник, ІВ Сідельнікова
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава мудрого, 5, 2011
202011
Про трактування поняття «педагогічна технологія»
О Олійник
Рідна школа, 16-18, 2004
112004
Про локалізацію запорозьких зимівників
ОЛ Олійник
Український історичний журнал, 123-126, 1992
71992
Безтілесна річ як предмет злочину
Л Демидова
Вісник Національної академії правових наук України, 101-108, 2015
52015
Запорозький зимівник
ОЛ Олійник
Tandem-U, 1997
51997
“Урядування” в літописній традиції Київської Русі
О Олійник
Збірник наукових праць НАДУ [Електронний ресурс].—Режим доступу: http://www …, 0
5
Олімпіадні завдання з економіки: збірник
ОВ Олійник
Х.: Веста: Вид-во «Ранок, 2007
42007
Врядування в Україні княжої та козацької доби: монографія
ОЛ Олійник
Klasychnyĭ pryvatnyĭ universytet, 2012
32012
Традиції врядування у національному державотворенні: міфи й реальність
О Олійник
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2012
32012
Ще раз про причини ліквідації Запорозької Січі
ОЛ Олійник
Український історичний журнал, 33-39, 1992
31992
Нові технології залученняфінансових ресурсів українськими банками на ринках єврооблігацій [Електронний ресурс]
ОВ Олійник, ВМ Пересада
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/Portal/soc_gum/znpkhnpu/Eko/2008_8 …, 0
3
Інноваційна діяльність: особливості розвитку і активізації в аграрному виробництві
ОВ Олійник, ІВ Сідельнікова
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Економіка", 73-82, 2018
22018
Особливості діяльності України на ринку державних єврооблігацій в умовах нестабільності
ОВ Олійник
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
22014
Преамбула Бендерської Конституції 1710 року як ідеологічна складова політики українського державотворення початку XVIII століття
О Олійник
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2011
22011
Еволюція сутності американо-британських «особливих» відносин
ОВ Олійник
Збірник наукових праць" Політологічні студії", 2010
22010
Економічний розвиток країн Центральної та Східної Європи протягом глобальної фінансової кризи
ОВ Олійник
Економіка та держава, 75-77, 2010
22010
Діяльність Червоного Хреста на території Прикарпаття в період нацистської окупації на сторінках місцевої легальної преси
ОВ Олійник
Гілея: науковий вісник, 118-122, 2019
12019
Агроінноваційна діяльність як ключовий чинник економічного зростання
ОВ Олійник, ІВ Сідельнікова
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Економіка", 51-61, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20