Підписатись
Osman Uslu
Osman Uslu
Підтверджена електронна адреса в aku.edu.tr
Назва
Посилання
Посилання
Рік
A General Overview to Leadership Theories from a Critical Perspective
O Uslu
Marketing and Management of Innovations, 161-172, 2019
1052019
Country‐level correlates of the dark triad traits in 49 countries
PK Jonason, M Żemojtel‐Piotrowska, J Piotrowski, C Sedikides, ...
Journal of personality 88 (6), 1252-1267, 2020
992020
Güç mesafesi örgütsel güveni etkiler mi?
O Uslu, K Ardıç
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
802013
İş tatmininin ölçümünde ölçek kullanımı: Lisansüstü tezleri üzerinden bir inceleme
E Özsoy, O Uslu, A Karakiraz, M Aras
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (1), 232-250, 2014
652014
Humor styles across 28 countries
JA Schermer, R Rogoza, MM Kwiatkowska, CM Kowalski, S Aquino, ...
Current Psychology, 1-16, 2023
45*2023
Comparing person organization fit and person job fit
K Ardıç, O Uslu, Ö Oymak, E Özsoy, T Özsoy
Journal of economics and management, 5-13, 2016
392016
Who are Happier at Work and in Life? Public Sector versus Private Sector: A Research on Turkish Employees
E Özsoy, O Uslu, O Öztürk
International Journal of Recent Advances in Organizational Behaviour and …, 2014
272014
Örgüt Kültürü Çalışmalarının Yöntem ve Kapsam Bakımından İncelenmesi: Lisansüstü Tezler Üzerinden Bir İnceleme
RÖ Kutanis, E Özsoy, A Karakiraz, A Mustafa, E Emre, U Osman
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 (1), 123-142, 2015
25*2015
“Being Alone is More Painful than Getting Hurt”: The Moderating Role of Workplace Loneliness in the Association between Workplace Ostracism and Job Performance
O Uslu
UNIV ECONOMICS-PRAGUE, 2021
242021
Emotional intelligence, fear based silence and trust to manager: a case study
R Ozen Kutanis, K Ardic, O Uslu, A Karakiraz
Polish Journal of Management Studies 10 (2), 133-142, 2014
222014
The impact of emotional intelligence on employees’ attitudes
O Uslu, M Uslu
Journal of Applied Management and Investments 8 (1), 32-43, 2019
172019
Örgütsel Davranış Araştırmalarında Kişiliğin Karanlık Yönü (Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati) Dikkate Alınıyor mu?, 23
R Özen Kutanis, E Özsoy, A Karakiraz, O Uslu
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16, 2015
152015
Güç Mesafesi Algısının Örgütsel Güvene Etkisi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği
O Uslu
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
142013
Teknoloji Kullanım Alışkanlıkları Açısından Covid 19'un Teknoloji Bağımlılığına Etkisi
B Açık, T Koç, O Uslu
Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 9 (2 …, 2021
102021
Çalışma arkadaşlarına güven ve psikolojik iyi oluşun çalışanların iş performansına etkileri
O Uslu, A Şimşek
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 2 (1), 6-12, 2020
102020
The Associations among Emotional Intelligence, Job Satisfaction and Job Performance
O Uslu
Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics …, 2016
9*2016
Karanlık Liderlik Tarzları: Kavramsal Bir Değerlendirme
O Uslu
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2), 901-924, 2021
82021
Examining the Effects of Sustainable Organizational Culture on Academic Achievement
E Özsoy, O Uslu
Discourse and Communication for Sustainable Education 10 (1), 37-46, 2019
82019
Causes and consequences of technology addiction: A review of information systems and information technology studies
O Uslu
International Journal of Social Sciences and Education Research 8 (3), 299-306, 2022
72022
Babacan liderlik algısı ve yöneticiye güven ilişkisinde kültürel değerlerin etkisi
O Uslu
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
72017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20