Ольшанська Олександра Володимирівна / Olexandra Olshanska
Ольшанська Олександра Володимирівна / Olexandra Olshanska
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
2000. — 364 с. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітю­ренко, Я. Б. Олійник та ін ...
К.: КНЕУ, 2000
602000
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України - К.: Нічлава, 2002
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський
512002
Екологія
СІ Дорогунцов, КФ Коценко, ОК Аблова, ДЯ Хусаїнов, МН Хвесик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
452006
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підруч.
СІ Дорогунцов, ТА Заяць
К.: КНЕУ, 2005
442005
Адаптація системи управління економічної безпеки підприємства
ОЮ Чубукова, ОВ Ольшанська, АВ Ольшанская
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015
272015
Продуктивні сили економічних районів України
БМ Данилишин, МІ Фащевський, та ін
252000
Регіон як просторова соціально-економічна система
АВ Ольшанская
192011
Innovation networks effects simulation models
O Prokopenko, V Omelyanenko, T Ponomarenko, O Olshanska
International University of Sarajevo, 2019
162019
Сучасні аспекти когнітивістики в економічному розвитку
ОВ Ольшанська
Вісник Київського національного університету технології та дизайну: Зб. наук …, 2014
142014
Екологія: [навч.-метод. посіб.]
СІ Дорогунцов, КФ Коценко
К.: КНЕУ, 152, 1999
131999
Соцiально-економiчнi проблеми розвитку регiонiв: методологiя i практика
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, МІ Фащевський, та ін
122006
Регіональні туристичні кластери як важливий чинник економічного зростання
ОВ Ольшанська, АО Мельник
Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць, 2017
112017
Формування освітніх програм нового покоління в контексті підвищення автономії університетів
ОВ Ольшанська
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 428-433, 2016
112016
Агросоціальна система України
ОВ Ольшанська
К.: КНЕУ., 2013
92013
Наукові засади визначення сутності регіону як суб’єкта господарювання та управління
ОВ Ольшанська
Актуальні проблеми економіки, С. 100–108, 2011
82011
Екологія. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни.
СІ Дорогунцов, КФ Коценко
Київ:КНЕУ, 1999
7*1999
Екологія: підручник/СІ Дорогунцов, КФ Коценко, МА Хвесик; за ред
СІ Дорогунцов
СІ Дорогунцова–К.: КНЕУ, 2005
62005
Вплив діяльності фермерських господарств на розвиток агросоціальних систем
ОВ Ольшанська
Проблеми економіки., С. 97–101., 2013
52013
Місце і роль держави на сучасному етапі розвитку економіки України
ОЮ Чубукова
Актуальні проблеми економіки, 110, 2010
52010
Розвиток міжнародного туризму в умовах українських реалій
ОВ Ольшанська, АВ Ольшанская, ДВ Григорчук
Київський національний університет технологій та дизайну, 2018
42018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20