Ольшанська Олександра Володимирівна / Olexandra Olshanska
Ольшанська Олександра Володимирівна / Olexandra Olshanska
Kyiv National University of Technologies and Design
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
2000. — 364 с. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітю­ренко, Я. Б. Олійник та ін ...
К.: КНЕУ, 2000
692000
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України - К.: Нічлава, 2002
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський
532002
Екологія
СІ Дорогунцов, КФ Коценко, ОК Аблова, ДЯ Хусаїнов, МН Хвесик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
522006
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підруч.
СІ Дорогунцов, ТА Заяць
К.: КНЕУ, 2005
402005
Адаптація системи управління економічної безпеки підприємства
ОЮ Чубукова, ОВ Ольшанська, АВ Ольшанская
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2015
332015
Innovation networks effects simulation models
O Prokopenko, V Omelyanenko, T Ponomarenko, O Olshanska
International University of Sarajevo, 2019
272019
Продуктивні сили економічних районів України
БМ Данилишин, МІ Фащевський, та ін
262000
Регіон як просторова соціально-економічна система
АВ Ольшанская
202011
Регіональні туристичні кластери як важливий чинник економічного зростання
ОВ Ольшанська, АО Мельник
Формування ринкових відносин в Україні: зб.наук.праць, 2017
192017
Сучасні аспекти когнітивістики в економічному розвитку
ОВ Ольшанська
Вісник Київського національного університету технології та дизайну: Зб. наук …, 2014
182014
Формування освітніх програм нового покоління в контексті підвищення автономії університетів
ОВ Ольшанська
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 428-433, 2016
162016
Агросоціальна система України
ОВ Ольшанська
К.: КНЕУ., 2013
162013
Наукові засади визначення сутності регіону як суб’єкта господарювання та управління
ОВ Ольшанська
Актуальні проблеми економіки, С. 100–108, 2011
152011
Екологія: [навч.-метод. посіб.]
СІ Дорогунцов, КФ Коценко
К.: КНЕУ, 152, 1999
141999
Соцiально-економiчнi проблеми розвитку регiонiв: методологiя i практика
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, МІ Фащевський, та ін
132006
Вплив діяльності фермерських господарств на розвиток агросоціальних систем
ОВ Ольшанська
Проблеми економіки., С. 97–101., 2013
92013
та ін. Екологія: навчально-методичний посібник
СІ Дорогунцов, КФ Коценко, ОК Аблова
К.: КНЕУ 152, 14, 1999
81999
Місце і роль держави на сучасному етапі розвитку економіки України
ОЮ Чубукова
Актуальні проблеми економіки, 110, 2010
62010
Building a competency model student training
O Olshanska, T Gumennykova, O Bila, V Orel, S Perova, M Ivannikova
Blue Eyes Intelligence Engineering & Sciences Publication (BEIESP), 2019
52019
Розвиток міжнародного туризму в умовах українських реалій
ОВ Ольшанська, ДВ Григорчук
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2018
52018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20