Наталія Спіцина
Наталія Спіцина
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей
НС Акімова, НВ Новицька
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
222007
Теоретичні аспекти понять дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість
НВ Новицька
Актуальні проблеми економіки, 286-290, 2012
172012
Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку розрахункових операцій
НВ Новицька
Економіка та держава, 96-99, 2011
82011
Облік у зарубіжних країнах
ІА Краївська, НВ Новицька
конспект лекцій.–Харків: ХНАМГ, 2009
82009
Аудит як процедура контролю за станом платіжної системи суб’єкта господарської діяльності
НВ Новицька
Економiчний часопис-XXI, 2012
32012
Алгоритм управління розрахунками з дебіторами та кредиторами на підприємствах торгівлі України
НВ Новицька
Бізнес Інформ, 140-144, 2012
22012
Історичні етапи формування методології обліку розрахунків
НВ Новицька
22011
Деякі особливості розрахунків за національними та міжнародними стандартами обліку та звітності
НВ Спіцина
Інтелект ХХІ, 186-190, 2018
1*2018
Внутрішній аудит: підходи до визначення, відмінності від зовнішнього аудиту
НВ Спіцина, СВ Кравцова
БІЗНЕС ІНФОРМ, 342-348, 2020
2020
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОБЛІК
НВ Спіцина, СВ Кравцова
Держава та регіони, 228-234, 2020
2020
Обліково-аналітичне забезпечення системи управління розрахунками за товарними операціями. Монографія
НВ Спіцина, ТВ Момот, НС Акімова
Харків: ФОП Іванченко ІС, 2019
2019
Консолідована фінансова звітність: деякі особливості складання та подання
НВ Спіцина
Комунальне господарство міст, 52-56, 2017
2017
Методичні аспекти відображення заборгованості в системі рахунків бухгалтерського обліку: стан та напрямки удосконалення
НВ Новицька
Інноваційна економіка, 149-154, 2012
2012
Облік в зарубіжних країнах: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт
ІА Краївська, НВ Новицька
2008
Бухгалтерський облік бюджетних установ: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт (для студентів 4 курсу денної …
ІА Краївська, НВ Новицька
2008
Бухгалтерський облік бюджетних установ. Конспект лекцій у схемах і таблицях (для студентів та 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601)–«Менеджмент»; 6 …
ІА Краївська, НВ Новицька
2008
Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (№ 674)
НІ Гордієнко, ОВ Харламова, НВ Новицька
2007
Конспект лекцій з дисципліни „Облік у банках”(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 Економіка і підприємництво (6.030509 …
ВВ Димченко, НВ Новицька
КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»(для студентів 1 і 2 курсу денної і 2 курсу заочної форми навчання за напрямом …
НЄ Василевська, НВ Новицька
Особливості управління дебіторською заборгованістю
НВ Новицька
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20