Наталія Спіцина
Наталія Спіцина
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської і кредиторської заборгованостей
НС Акімова, НВ Новицька
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 2007
152007
Теоретичні аспекти понять дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість
НВ Новицька
Актуальні проблеми економіки, 286-290, 2012
82012
Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку розрахункових операцій
НВ Новицька
Економіка та держава, 96-99, 2011
82011
Облік у зарубіжних країнах
ІА Краївська, НВ Новицька
конспект лекцій.–Харків: ХНАМГ, 2009
52009
Аудит як процедура контролю за станом платіжної системи суб’єкта господарської діяльності
НВ Новицька
Економiчний часопис-XXI, 2012
32012
Алгоритм управління розрахунками з дебіторами та кредиторами на підприємствах торгівлі України
НВ Новицька
Бізнес Інформ, 140-144, 2012
22012
Історичні етапи формування методології обліку розрахунків
НВ Новицька
12011
Облік в зарубіжних країнах: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт
ІА Краївська, НВ Новицька
2008
Бухгалтерський облік бюджетних установ: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт (для студентів 4 курсу денної …
ІА Краївська, НВ Новицька
2008
Бухгалтерський облік бюджетних установ. Конспект лекцій у схемах і таблицях (для студентів та 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601)–«Менеджмент»; 6 …
ІА Краївська, НВ Новицька
2008
Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт (№ 674)
НІ Гордієнко, ОВ Харламова, НВ Новицька
2007
КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ: ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ
НВ Спіцина
Комунальне господарство міст, 52-56, 0
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СТАН ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
НВ Новицька
Конспект лекцій з дисципліни „Облік у банках”(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 Економіка і підприємництво (6.030509 …
ВВ Димченко, НВ Новицька
КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»(для студентів 1 і 2 курсу денної і 2 курсу заочної форми навчання за напрямом …
НЄ Василевська, НВ Новицька
Особливості управління дебіторською заборгованістю
НВ Новицька
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16