кафедра менеджмента
кафедра менеджмента
ОНПУ ИБЭИТ
Verified email at beiti.opu.ua
TitleCited byYear
Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития
БВ Буркинский, ВН Степанов, СК Харичков
Одесса: Феникс, 2005
2002005
Природопользование: основы экономико-экологической теории
БВ Буркинский, ВН Степанов, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины 350, 19, 1999
1681999
Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки: монографія
ВМ Гранатуров, ІВ Литовченко, СК Харічков
Одеса: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2003
752003
Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку
ІЮ Гришова, ВА Замлинський, ВВ Кужель
Економіка: реалії часу, 201-206, 2013
652013
Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития
ВВ Шмагина, СК Харичков
Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН …, 2000
632000
Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы развития
ЕВ Садченко, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2001
612001
Еколого-економічні орієнтири стратегії сталого розвитку України
БВ Буркинський, ВМ Степанов, СК Харічков
Київ: БМТ, 81-92, 1998
411998
Экологоориентированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-экологической безопасности
НН Андреева, СК Харичков
Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН …, 2000
392000
Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива)
СК Харичков, НН Андреева, ЛЕ Купинец
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007
382007
Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства
НДС Марина Олександрівна Акулюшина, Микола Михайлович Киртока
V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми …, 2016
36*2016
Экологический менеджмент в Украине: реалии и перспективы
ТП Галушкина, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1998
341998
Облік основних засобів: переосмислення принципів та завдань
ВА Замлинський
Облік і фінанси АПК, 18-23, 2010
282010
Екологічно чисте виробництво: інституційні передумови, шляхи та механізми їх активізації в Україні
СК Харічков, Н Андрєєва
Економіст, 2010
282010
Финансово-кредитная система государства
ЕГ Бровкова, ИП Продивус
К.: Сирин, 1997
281997
Инновационно-инвестиционная система: методология формирования и развития
ЭН Забарная, СК Харичков
Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН …, 2002
272002
Проблеми природокористування та сталого розвитку в рекреаційно-туристичній сфері: Монографія
ОА Воробйова, ІМ Дишловий, СК Харічков
Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2009
252009
Проблемы производства экологически чистой продукции в АПК: международный и национальный аспекты
ЛЕ Купинец, СК Харичков
Купинец ЛЄ, Харічков СК–Одеса, 2007
252007
Ресурсно-экологическая безопасность предприятия: диагностика, стратегия, регулирование
НН Андреева, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1996
211996
Регіональна парадигма цільової програми розвитку рекреації та туризму
СК Харічков, СК Харичков, ІМ Дишловий, ИН Дишловый, ...
ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2011
172011
Соціальна сфера і соціальна політика та їх співвідношення в аспекті державного управління соціальною сферою
М Панченко
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць.–Одеса: ОРІДУ НАДУ …, 2009
172009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20