НДР"Оцінювання ІК-компетентності суб’єктів навч.проц.с-миЗСОв умовах України до європ.осв.простору"
НДР"Оцінювання ІК-компетентності суб’єктів навч.проц.с-миЗСОв умовах України до європ.осв.простору"
Verified email at iitlt.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених
МП Лещенко, АВ Яцишин
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (39), 1-16, 2014
512014
Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень
ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 151-169, 2014
442014
Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень
ВЮ Биков, ОМ Спірін, НВ Сороко
Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми …, 2015
312015
Digital humanistic pedagogy: relevant problems of scientific research in the field of using ICT in education
VY Bykov, MP Leshchenko
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-17, 2016
262016
Підходи до стандартизації сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учнів: польський досвід
МП Лещенко, ЛІ Тимчук
172014
Використання веб-технологій у професійній діяльності вчителів філологічної спеціальності
НВ Сороко
Комп'ютер у школі та сім'ї, 33-37, 2014
122014
Теорія і практика використання веб-орієнтованих технологій у здоров'язбережувальному навчанні учнів початкових класів
МП Лещенко, ММ Ястребов
Інформаційні технології і засоби навчання, 53-71, 2016
92016
Information and communication competency development in education system: modern studies and prospects
OV Ovcharuk, NV Soroko
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-7, 2016
82016
Cтратегии мониторинга информационно-коммуникационной компетентности учителей в странах Европейского Союза (опыт Латвии, Литвы и Эстонии)
НВ Сороко
Образовательные технологии и общество 17 (1), 2014
82014
Розвиток комп’ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти учнів в країнах Європейського Союзу
ІВ Іванюк
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2016
72016
Ризики впровадження електронних бібліометричних систем оцінювання ефективності діяльності наукових працівників
ВЮ Биков, НВ Сороко
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-13, 2015
72015
Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя у галузі середньої освіти Нідерландів: підходи, моделі, досвід
ОО Гриценчук
Інформаційні технології і засоби навчання 5 (49), 71-81, 2015
62015
Професійна підготовка фахівців у галузі митної справи та зовнішньоекономічної діяльності у контексті глобалізації і стандартизації
ОО Павленко, ВБ Пугач, НС Тимченко-Міхайліді
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
62014
Використання комп'ютерно орієнтованих засобів навчання у післядипломній педагогічній освіті зарубіжжя
КР Колос
Комп'ютер у школі та сім'ї 8 (136), 35-38, 2016
52016
Використання он-лайн інструментів для оцінювання цифрової компетентності вчителів і керівників навчальних закладів у Норвегії
ІВ Іванюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 11-24, 2015
52015
Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти
КР Колос, ЛА Лупаренко
Комп'ютер у школі та сім'ї, 30-38, 2015
52015
Роль наукової школи академіка НАПН України ВЮ Бикова в інформатизації освіти і науки України
МП Лещенко, АВ Яцишин
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-17, 2015
52015
Роль наукової школи академіка НАПН України ВЮ Бикова в інформатизації освіти і науки України
МП Лещенко, АВ Яцишин
Комп'ютер у школі та сім'ї, 10-17, 2015
52015
Використання он-лайн інструментів для оцінювання цифрової компетентності вчителів і керівників навчальних закладів у Норвегії
ІВ Іванюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 11-24, 2015
52015
Електроннi бiблiометричнi системи як засiб iнформацiйно-аналiтичної пiдтримки науково-педагогiчних дослiджень
ВЮ Биков, ОМ Спiрiн, НВ Сороко
Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї в сучаснiй освiтi: досвiд, проблеми …, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20