Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Основи держави і права: Навч. посібн
СД Гусарєв, АМ Колодій, ЛВ Кравченко, АЮ Олійник, ІІ Павлюк, ...
К.: Юрінформ, 1995
101995
Василь Стус-інтерпретатор поезії РМ Рільке: монографія
Л Кравченко
Коло, 2008
82008
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ АКТИВНОЇ ТРУДОВОЇ ПОЗИЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛВ Кравченко
52005
Детермінанти розвитку ринку страхування життя в Україні
ЛА Чвертко, ІМ Кирилюк
Мукачівський державний університет, 2017
32017
Сутність і чинники формування організаційно-економічного механізму забезпечення якості продукції тваринництва
ІМ Кирилюк
Агросвіт, 51-62, 2017
32017
Шляхи підвищення якості готельних послуг в Україні
ІМ Поворознюк
32016
Очищення сиропу бурякоцукрового виробництва з застосуванням катіонного поліелектроліту та целюлози
НІ Штангеєва, АН Савич, ОМ Молодницька, НА Гусятинська, ...
32011
Технології цукропродуктів і цукрозамінників
АІ Українець, АИ Украинец, НІ Штангеєва, НИ Штангеева, ...
Українець, АІ Технології цукропродуктів і цукрозамінників: навч. посіб./АІ …, 2009
32009
Оплата праці в трансформаційній економіці постсоціалістичних країн
ІМ Поворознюк
22016
Психолого-педагогічна основа формування культури безпеки життєдіяльності студентів педагогічного вузу
ЛВ Кравченко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2011
22011
Оренда землі в системі аграрних відносин України
ІМ Кирилюк
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ …, 2010
22010
Оптимізація технологічних параметрів ферментативного розріджування крохмалю
ОВ Грабовська, НІ Штангеєва, ВО Мірошник
22004
Транспортні засоби в системі туристичної індустрії
ОВ Литвин, ІМ Кирилюк
Економічні горизонти, 57-61, 2017
12017
Маркетингове забезпечення готельної індустрії
ІМ Кирилюк
ВПЦ «Візаві», 2017
12017
Самостійна робота студентів під час вивчення дисциплін" безпека життєдіяльності" та" основи охорони праці" як важливий аспект професійної підготовки вчителя технології …
ЛВ Кравченко
Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped …, 2016
12016
Телеологічні орієнтири розвитку молокопродуктового підкомплексу
ЛА Слатвінська
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 60, 2016
12016
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
ЛА Слатвінська
12016
Державне регулювання інвестиційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі України
ЛА Слатвінська
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 03127, м. Київ …, 2015
12015
Формування досвіду самостійної творчої діяльності в учнів основної школи у процесі технологічної підготовки
ТМ Бербец
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2015
12015
Стан і економічна ефективність вирощування зерна круп'яних культур у сільськогосподарських підприємствах
ОА Кузьменко
Агросвіт, 40-43, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20