Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
Кафедра технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Василь Стус-інтерпретатор поезії РМ Рільке: монографія
Л Кравченко
Коло, 2008
102008
Основи держави і права: Навч. посібн
СД Гусарєв, АМ Колодій, ЛВ Кравченко, АЮ Олійник, ІІ Павлюк, ...
К.: Юрінформ, 1995
71995
Детермінанти розвитку ринку страхування життя в Україні
ЛА Чвертко, ІМ Кирилюк
Мукачівський державний університет, 2017
52017
Шляхи підвищення якості готельних послуг в Україні
ІМ Поворознюк
52016
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ АКТИВНОЇ ТРУДОВОЇ ПОЗИЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПОЗАУРОЧНОЇ ПРЕДМЕТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛВ Кравченко
52005
Самостійна робота учнів під час виконання творчих проектів
ТМ Бербец
Трудова підготовка в закладах освіти, 13-16, 2004
52004
Проблеми та перспективи залучення інвестицій в туристичну сферу
ІМ Кирилюк, ЛА Чвертко
Мукачівський державний університет, 2017
42017
Сутність і чинники формування організаційно-економічного механізму забезпечення якості продукції тваринництва
ІМ Кирилюк
Агросвіт, 51-62, 2017
42017
Технології цукропродуктів і цукрозамінників
АІ Українець
К.: НУХТ.-2009.-232 с, 2009
42009
Стан та тенденції розвитку туризму в Україні
ІМ Кирилюк
32017
Перспективи технологічного перероблення цукрового сорго
НО Григоренко, ЛГ Бiлостоцький, НI Штанге
Цукор України, 34-36, 2006
32006
Складники новітньої системи державного регулювання та контролю у сфері безпечності продукції тваринництва в Україні
ІМ Кирилюк
Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки, 29-39, 2017
22017
Транспортні засоби в системі туристичної індустрії
ОВ Литвин, ІМ Кирилюк
Економічні горизонти, 57-61, 2017
22017
Маркетингове забезпечення готельної індустрії
ІМ Кирилюк
ВПЦ «Візаві», 2017
22017
Оплата праці в трансформаційній економіці постсоціалістичних країн
ІМ Поворознюк
22016
Психолого-педагогічні аспекти формування готовності майбутніх учителів до спілкування з підлітками
ВМ Дрозденко, НМ Дрозденко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
22016
Закономірності формування інституту оплати праці в ринковій економіці
ІМ Поворознюк
Бізнес Інформ, 229-233, 2013
22013
Парадигматика художньої модальності поезії та її рецептивні аспекти (на прикладі лірики РМ Рільке)
Л КРАВЧЕНКО, С Рома
Кравченко, 2011
22011
Психолого-педагогічна основа формування культури безпеки життєдіяльності студентів педагогічного вузу
ЛВ Кравченко
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2011
22011
Очищення сиропу бурякоцукрового виробництва з застосуванням катiонного полiелектролiту та целюлози
НI Штанге, АН Савич, ОМ Молодницька, ЛС Клименко, НА Гусятинська
Цукор України., 21, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20