Людмила Гриневич
Людмила Гриневич
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Децентралізація управління освітньою системою (на прикладі Польщі)
Л Гриневич
Освіта і управління 7 (3-4), 58-62, 2004
252004
Статистична оцінка інвестиційної активності в Україні
ОВ Раєвнєва, ЛВ Гриневич
Бізнес Інформ, 111-114, 2012
162012
Аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства
ВМ Гриньова, ЛВ Гриневич
Х.: Вид-во ХНЕУ, 2007
92007
Євреї в Україні
ЛВ Гриневич, ВА Гриневич
Енциклопедія історії України 3, 72-88, 2005
92005
Сталінська “революція згори” та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти
ЛВ Гриневич
Український історичний журнал, 50-64, 2003
92003
Від школи, де накачують знаннями, ми переходимо до школи компетентностей [Електронний ресурс]
Л Гриневич
Електронний ресурс]. Доступно: https://dt. ua/EDUCATION/liliya-grinevich …, 2017
82017
Розробка моделей організації управління освітою на місцевому рівні. Національний та зарубіжний досвід:[навч. посіб.].–Гриневич Л., Хобзей П., Прошак О
Л Гриневич
К.: Знання, 2006
82006
Професійно-технічна світа–це частина національної безпеки країни
Л Гриневич
Професійно-технічна світа, 4-7, 2016
72016
“... Прийняли скорочення постачання другорядних споживачів...”: Хлібозаготівельні кампанії і голод 1928-1929 рр. в Україні
Л Гриневич
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 2003
72003
Методологiчнi основи дослiдження iнновацiйного потенцiалу технологiчного пiдприємництва в Українi.
АI Бутенко, ТВ Уманець, ЛВ Гриневич
Економiчний вiсник Донбасу, 177, 2017
62017
Польща та Україна: децентралізація управління освітою як елемент переходу до суспільства знань/Лілія Гриневич
Л Гриневич
Педагогіка і психологія професійної освіти, 195-203, 2004
62004
Військове будівництво в Радянській Україні (1917–початок 30-х років ХХ ст.)
Л Гриневич
ЛВ Гриневич. Історія українського війська/[за ред. Я. Дашкевича]–Л …, 1996
61996
Методологічні основи дослідження інноваційного потенціалу технологічного підприємництва в Україні
АІ Бутенко, ТВ Уманець, ЛВ Гриневич
Економічний вісник Донбасу, 177-186, 2017
52017
Історія українського війська (1917-1995)
В Гриневич, Л Гриневич, Р Колісник, М Малецький, Л Шaнкoвський, ...
Львів: Світ, 1996
51996
Військове будівництво в Україні у 20-ті–на початку 30-х рр
ЛВ Гриневич
ХХ ст.: національний аспект: дис.... канд. історич. наук 20, 22, 1995
51995
Голод 1928-1929 рр. у радянській Україні
ЛВ Гриневич
Інститут історії України, 2013
42013
Основные аспекты экономической эффективности страхового продукта в Республике Беларусь
ЛВ Гриневич
Экономический вестник, 4, 2015
22015
Аудит в Республике Беларусь
ЮВ Ермолинская, ЛВ Гриневич
Экономика и социум, 1176-1179, 2014
22014
Организационное обеспечение определения потребности в специалистах с высшим образованием
ЛВ Гриневич, ЕВ Зирко, ОВ Зірко
22014
Проблемы формирования экономической безопасности региона
ЛВ Гриневич, АВ Афанасьев
Бизнес информ, 95-97, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20