Любов Калакайло
Любов Калакайло
УЛЯБПАПК
Підтверджена електронна адреса в quality.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ВНУТРИЛАБОРАТОРНАЯ АПРОБАЦИЯ ПРАЙМЕРОВ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM LINK
ВД ІЩЕНКО, НМ ВОЛОЩУК, ОМ СТЕРЛІКОВА, ЛВ ГУМЕНЮК, ...
Наукові доповіді НУБіП України, 17-17, 2019
2019
Внутрішньолабораторна апробація праймерів для молекулярно-генетичної ідентифікації грибів роду Fusarium link
ВД Іщенко, НМ Волощук, ОМ Стерлікова, ЛВ Гуменюк, ВВ Скляр, ...
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2019
2019
Обіг генетично модифікованих речовин в Україні
В Ушкалов, В Данчук, В Спиридонов, Л Іщенко, І Андрєєв, Л Калакайло, ...
Вісник аграрної науки 96 (3), 45-50, 2018
2018
Використання молекулярно-генетичних методів дослідження для контролю якості та безпеки продукції агропромислового комплексу
ЛМ Іщенко, ІВ Андреєв, АВ Плотніцька, ЛМ Шинкаренко, ЛІ Калакайло, ...
Ветеринарна біотехнологія, 99-106, 2018
2018
Ефективність застосування інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда для переносу генетичної інформації в японського перепела (СOTURNIX JAPONIKA)
ЮІ Лесняк, ЛІ Калакайло, ВГ Спиридонов, СВ Мідик
Біоресурси і природокористування, 83-87, 2017
2017
Видова ідентифікація ДНК в продуктах м’ясної промисловості
СВГ Бутенко О.О. Іщенко Л.М. Калакайло Л.І. Круглик С.Г., Іщенко В. Д
ХV Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького …, 2016
2016
Вплив різних речовин на ефективність перенесення чужорідних генів у геном сперматозоїдів японських перепелів (Coturnix japonica)
ЛІ Калакайло, ЮІ Лесняк, ВГ Спиридонов
Біологія тварин, 147-147, 2016
2016
Ідентифікація ДНК тваринного походження в м’ясних продуктах та кормах для тварин методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі
ЛМ Іщенко, ЛМ Шинкаренко, ІВ Андрєєв, ЛІ Калакайло, ВД Іщенко, ...
ScienceRise 11 (1 (28)), 2016
2016
Генетичний поліморфізм плідників стерляді (acipenser ruthenus) за мікросателітними ДНК-маркерами
ОО Малишева, ХМ Курта, ЛІ Калакайло, ЛМ Шинкаренко, ...
ScienceRise 11 (1 (16)), 2015
2015
Удосконалення способів забору сперми та основні характеристики еякуляту японського перепела (Coturnix Japonica)
ЮІ Лесняк, ЛІ Калакайло, ВГ Спиридонов, МД Мельничук
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2014
2014
Ефективність штучного осіменіння японських перепелів (Coturnix japonica)
ЮІ Лесняк, ВГ Спиридонов, ЛІ Калакайло
Біоресурси і природокористування, 184-187, 2014
2014
Особливості впливу піни клоакальної залози на рухливість сперматозоїдів у японських перепелів
ЮІ Лесняк, ЛІ Калакайло, ВГ Спиридонов, МД Мельничук
Біоресурси і природокористування, 23-26, 2014
2014
Загальна характеристика еякуляту та ефективні способи забору сперми японського перепела (Coturnix Japonica).(англ. мовою)
ЮІ Лесняк, ЛІ Калакайло, ВГ Спиридонов, МД Мельничук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
2014
Основні аспекти переносу чужорідних генів в геном сперматозоїдів японських перепелів ( Coturnix japonica)
ЮІ Лесняк, ЛІ Калакайло, ВГ Спиридонов, МД Мельничук
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Біологія, біотехнологія, екологія, 131-136, 2013
2013
GENERAL CHARACTERISTICS OF EJACULATE AND EFFECTIVE WAYS COLLECTION OF SPERM JAPANESE QUAIL (COTURNIX JAPONICA)
ЮІ Лесняк, ЛІ Калакайло, ВГ Спиридонов, МД Мельничук
Науковий журнал «Тваринництво та технології харчових продуктів», 0
MAIN ASPECTS TRANSFER FOREIGN GENES IN THE GENOME OF SPERM JAPANESE QUAIL (COTURNIX JAPONICA)
YІ Lesniak, LI Kalakaylo, VG Spiridonov, MD Melnichuk
Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації», 0
Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації» Розмір шрифта Корисні інструменти
ОЮ Лещенко
Ідентифікація алельних варіантів мікросателітної ДНК в популяції бестера (Acipenser Nikoljukini)
Генетичний поліморфізм плідників стерляді (acipenser ruthenus) за мікросателітними ДНК-маркерами
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19