Serhii Kondratiuk / Кондратюк Сергій Якович / ORCID 0000-0002-4477-7407
Serhii Kondratiuk / Кондратюк Сергій Якович / ORCID 0000-0002-4477-7407
доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0473306
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетний менеджмент: Підручник / Затверджено Міністерством освіти та науки України
В Федосов, В Опарін, Л Сафонова, С Кондратюк та ін.
К.: КНЕУ, 2004, 2004
234*2004
Бюджетна система: підруч. / За наук. ред. ВМ Федосова, СІ Юрія
ВМ Федосов, СІ Юрій, СЯ Кондратюк, та інші
К.: Центр учбов. літератури, 871 с., 2012
157*2012
Бюджетна система
ВМ Опарін, ВІ Малько, СЯ Кондратюк, ГБ Коломієць
К.: КНЕУ, 2000
102*2000
Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 2-3 березня 2016 р.)
АМ Колот, ВВ Токар, ЛП Червінська, ІБ Іринчина, СЯ Кондратюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
50*2016
Фiзична економiя: методологiя дослiдження та глобальна мiсiя України: Зб. матер. Міжнар. наук. конф. 8–10 квітня 2009 р., м. Київ
ЛС Гринів, ЛГ Мельник, СВ Степаненко, СЯ Кондратюк, та ін.
К.: КНЕУ, 2009, 2009
34*2009
Послуги Державного казначейства: сутність і тенденції розвитку
СЯ Кондратюк
Фінанси України, С.16-24, 2005
26*2005
Biudzhetna systema [The budgetary system](rev. and enl.)
VM Oparin, VI Malko, SY Kondratiuk
Kyiv: KNEU (in Ukrainian), 2002
25*2002
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квітня 2010 р., м. Київ
МІ Диба, АМ Мороз, МІ Савлук, АВ Максимова, СЯ Кондратюк, та ін.
К.: КНЕУ, 2010., 2010
24*2010
Перекоси регіональної економічної політики держави
А Ягодка, М Диба, С Кондратюк
Економіка України, 28-35, 2004
21*2004
Навчальні новації та їхній вплив на якість університетської освіти: Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 29 січня 2003 р., м. Київ
ВП Андрущенко, ВА Козаков, НВ Гончарова, СЯ Кондратюк, та ін.
К.: КНЕУ, 2003, 2003
20*2003
Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів в Україні
СЯ Кондратюк
Фінанси, облік і аудит, 51-64, 2014
182014
Прибутковість у контексті процесного підходу // Економiка пiдприємства: теорiя та практика: зб. матерiалiв ІV Мiжнар. наук.-практ. конф. 12 жовтня 2012 р.
ГО Швиданенко, ІМ Репіна, ЛМ Дзюбенко, ЮВ Литюга, СЯ Кондратюк, ...
Режим доступу: http://ir. kneu. edu. ua, 331 с., 2012
15*2012
Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ. Кол. моногр. / Під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко.
СП Сонько, ЮО Кисельов, МЮ Коденська, СЯ Кондратюк, та інші
Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015, 2015
14*2015
Становлення і розвиток казначейської системи в Україні / Кондратюк СЯ, Борисенко ВМ
СЯ Кондратюк
Фінанси України, С. 17-26, 2003
122003
Фінансування медичних закладів держави з фонду обов’язкового державного соціального медичного страхування
СЯ Кондратюк
Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб, С.318-326, 2001
12*2001
Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: зб. матер. наук.-практ. інтернет-конф. (3 березня 2017 р.).
БМ Данилишин, ЮО Гернего, СЯ Кондратюк, ЯВ Остафійчук, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
11*2017
Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч. посіб. / За заг. ред. проф. В. Федосова; Рекомендовано МОН
ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, ЛД Сафонова
К.: КНЕУ, 2005. — 420 с., 2005
10*2005
Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / Під ред. д. е. н., професора ОО Непочатенко
ПК Бечко, ВІ Губенко, БС Гузар, ОА Даниленко, ІФ Коваленко, ...
Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014, 2014
8*2014
Акцизне оподаткування в Україні: реалії сьогодення та перспективи реформування
Н МДЗУ
Національний університет державної податкової служби України, 2013
8*2013
Шляхи реформування фінансового забезпечення медичних закладів України
СЯ Кондратюк
Фінанси України, С.55-65, 1999
81999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20