Підписатись
Serhii Kondratiuk / Кондратюк Сергій Якович / ORCID 0000-0002-4477-7407
Serhii Kondratiuk / Кондратюк Сергій Якович / ORCID 0000-0002-4477-7407
доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0473306
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система: підруч. / За наук. ред. ВМ Федосова, СІ Юрія
ВМ Федосов, СІ Юрій, СЯ Кондратюк, та інші
К.: Центр учбов. літератури, 871 с., 2012
208*2012
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, ВМ Федосов, СЯ Кондратюк, СЯ Кондратюк, ВМ Опарін, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
1562005
Бюджетна система
ВМ Опарін, ВІ Малько, СЯ Кондратюк, ГБ Коломієць
К.: КНЕУ, 2000
1282000
Бюджетний менеджмент: Підручник / Затверджено Міністерством освіти та науки України
В Федосов, В Опарін, Л Сафонова, С Кондратюк та ін.
К.: КНЕУ, 2004, 2004
126*2004
Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 2-3 березня 2016 р.)
АМ Колот, ВВ Токар, ЛП Червінська, ІБ Іринчина, СЯ Кондратюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
62*2016
Фiзична економiя: методологiя дослiдження та глобальна мiсiя України: Зб. матер. Міжнар. наук. конф. 8–10 квітня 2009 р., м. Київ
ЛС Гринів, ЛГ Мельник, СВ Степаненко, СЯ Кондратюк, та ін.
К.: КНЕУ, 2009, 2009
38*2009
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квітня 2010 р., м. Київ
МІ Диба, АМ Мороз, МІ Савлук, АВ Максимова, СЯ Кондратюк, та ін.
К.: КНЕУ, 2010., 2010
30*2010
Послуги Державного казначейства: сутність і тенденції розвитку
СЯ Кондратюк
Фінанси України, С.16-24, 2005
29*2005
Biudzhetna systema [The budgetary system](rev. and enl.)
VM Oparin, VI Malko, SY Kondratiuk
Kyiv: KNEU (in Ukrainian), 2002
22*2002
Перекоси регіональної економічної політики держави
А Ягодка, М Диба, С Кондратюк
Економіка України, 28-35, 2004
21*2004
Навчальні новації та їхній вплив на якість університетської освіти: Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 29 січня 2003 р., м. Київ
ВП Андрущенко, ВА Козаков, НВ Гончарова, СЯ Кондратюк, та ін.
К.: КНЕУ, 2003, 2003
21*2003
Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів в Україні
СЯ Кондратюк
Фінанси, облік і аудит, 51-64, 2014
192014
Прибутковість у контексті процесного підходу // Економiка пiдприємства: теорiя та практика: зб. матерiалiв ІV Мiжнар. наук.-практ. конф. 12 жовтня 2012 р.
ГО Швиданенко, ІМ Репіна, ЛМ Дзюбенко, ЮВ Литюга, СЯ Кондратюк, ...
Режим доступу: http://ir. kneu. edu. ua, 331 с., 2012
18*2012
Стан та перспективи розвитку економіки України в умовах глобалізації: теорія та практика / Під ред. д. е. н., професора ОО Непочатенко
ПК Бечко, ВІ Губенко, БС Гузар, ОА Даниленко, ІФ Коваленко, ...
Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014, 2014
17*2014
Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ. Кол. моногр. / Під ред. д.е.н., професора О. О. Непочатенко.
СП Сонько, ЮО Кисельов, МЮ Коденська, СЯ Кондратюк, та інші
Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015, 2015
15*2015
Акцизне оподаткування в Україні : реалії сьогодення та перспективи реформування [Електронний ресурс]: зб. матеріалів наук.-практ. круглого столу 29 листопада 2013 р. / ред. кол …
СЯ Кондратюк, АВ Пислиця, Є Вінценова, НВ Новицька, та ін.
Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2013
14*2013
Становлення і розвиток казначейської системи в Україні / Кондратюк СЯ, Борисенко ВМ
СЯ Кондратюк
Фінанси України, С. 17-26, 2003
13*2003
Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: зб. матер. наук.-практ. інтернет-конф. (3 березня 2017 р.).
БМ Данилишин, ЮО Гернего, СЯ Кондратюк, ЯВ Остафійчук, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12*2017
Фінансування медичних закладів держави з фонду обов’язкового державного соціального медичного страхування
СЯ Кондратюк
Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб, С.318-326, 2001
12*2001
Бюджетный менеджмент: учебник под общ. ред. В. Федосова.
В Федосов, В Опарин, Л Сафонова, С Кондратюк, та ін.
КНЕУ, 2016
10*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20