Підписатись
Гуз Костянтин Жоржович
Гуз Костянтин Жоржович
Провідний науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні та методичні основи формування в учнів цілісності знань про природу
KZH Huz
Довкілля-К, 2004
1352004
Модернизация содержания образования как национальная проблема
ВР Ильченко, КЖ Гуз
Педагогика 4, 3-7, 2011
772011
Освітня програма «Довкілля». Концептуальні засади інтеграції змісту природничо-наукової освіти
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Київ-Полтава: ПОІ ПОПП, 1999
481999
Образовательная модель «Логика природы». Технология интеграции содержания естественнонаучного образования
ВР Ильченко, КЖ Гуз
М.: Народное образование, 2003
402003
Освітня програма «Довкілля»
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Концептуальні засади інтеграції змісту природничо-наукової освіти. Київ, 1999
341999
Навчальна технологія інтеграції змісту природничо-наукової освіти: досвід комплексного дослідження
ВР Ільченко
Педагогіка і психологія 4, 3-12, 1995
311995
Образовательная модель" Логика природы"
ВР Ильченко, КЖ Гуз
Нар. образование, 2003
272003
Біологія: підруч.[для 7 кл. заг.–осв. навч. закл.]
ВР Ільченко
ВР Ільченко, ЛМ Рибалко, ТО Півень 2, 2007
26*2007
Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти
ВР Ільченко
Український педагогічний журнал, 163-170, 2015
242015
Теоретичнi та методичнi основи формування в учнiв цiлiсностi знань про природу
КЖ Гуз
222004
Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань про природу учнів загальноосвітньої школи
КЖ Гуз
Матеріали звітної наукової конференція “Зміст і технології шкільної освіти …, 2008
202008
Природознавство. 6 клас
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ЛМ Рибалко
П.: Довкілля-К, 2006
17*2006
Мислення учнів школи майбутнього
ВР Ільченко
Початкова школа, 5-8, 1996
171996
Концептуальні основи інтеграції змісту природничонаукової освіти
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Освітня програма «Довкілля»/за ред. ВР Ільченко.–Київ-Полтава: Довкілля-К, 2004
142004
Інтеграція змісту освіти
ВР Ільченко
Рідна школа 7, 49-50, 1993
141993
Концептуальні основи формування інтегрованих природознавчих курсів у старшій школі
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ВС Коваленко
Імідж сучасного педагога, 24-27, 2005
122005
Інтеграція змісту освіти та сучасні проблеми загальноосвітньої школи
ВР Ільченко
Імідж сучасного педагога 2 (21), 2-3, 2002
122002
Державний стандарт природничонаукової освіти з огляду на її цілісність
КЖ Гуз
Педагогіка і психологія.—2000 3, 29-36, 2000
122000
Дидактичні засади інтеграції змісту при-родничонаукової шкільної освіти з погляду продуктивного навчання
ВР Ільченко
Педагогіка та психологія 2, 5-12, 2000
122000
Інтеграція змісту освіти як основа розвитку інтегративного мислення молодших школярів
ВР Ільченко
Розвиток мислення молодших школярів: Мат-ли Міжнар. н.-п. конфер.(Кременчук …, 1996
121996
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20