Follow
Сергій Терещук \ Sergei Tereshchuk
Сергій Терещук \ Sergei Tereshchuk
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення
СС Терещук
Право і безпека.–2017.–№ 3 (66).–С. 87–92, 2017
102017
Учасники проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні
СС Терещук
Право і суспільство, 224-230, 2016
92016
Повідомлення про підозру та процесуальні аспекти його оскарження
SS Tereshchuk
Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs 78 (3), 97-104, 2017
62017
Административная ответственность должностных лиц воинской части за неисполнение законных требований прокурора: пути повышения эффективности
СС Терещук
Право в Вооруженных силах, 31-33, 2015
62015
К вопросу об административной ответственности должностных лиц воинской части за неисполнение законных требований прокурора
СС Терещук
Право в Вооруженных Силах-Военно-правовое обозрение, 2-4, 2013
52013
Процесуальні особливості запровадження негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні
С ТЕРЕщУК
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 23 (1), 151-153, 2017
42017
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО …
СС Терещук, СС Харитонов
Военное право, 138-148, 2011
42011
Use of mobile device sensors to conduct the physical experiment
S Tereschuk, V Kolmakova
New pedagogical approaches in STEAM Education, Open educational e …, 2019
32019
Використання давачів мобільних пристроїв для проведення фізичного експерименту
С Терещук, В Колмакова
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 345-354, 2019
32019
Основания проведения прокурорской проверки и порядок уведомления о ней
СС Терещук
Военное право, 164, 2017
32017
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності серед засобів виконання завдань кримінального права
СС Терещук
Право і безпека, 185-189, 2012
32012
Проблемы уголовной ответственности за нарушение правил лесопользования
СС Терещук, ИА Юшкин
Военное право, 275-279, 2018
22018
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Методичні рекомендації щодо особливостей проведення допиту, впізнання в режимі відеоконференції під час досудового розслідування
ОО Юхно, СЄ Абламський, ОО Бондаренко, ГІ Глобенко, СО Книженко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–С. 327-354, 2017
22017
Процесуальні аспекти оскарження результатів проведення обшуку у домоволодінні особи
ОВ Салманов, СС Терещук
Право і безпека.–2017.–№ 3 (66).–С. 80–84, 2017
22017
Здача предметів злочину як об’єктивна ознака позитивної посткримінальної поведінки у заохочувальній нормі ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України
СС Терещук
Наше право, 108-113, 2014
22014
Порядок проведения аттестации военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
СС Терещук, АС Горновский
Право в Вооруженных Силах-военно-правовое обозрение, 21-25, 2012
22012
феномен негласных следственных (розыскных) действий в уголовном законодательстве Украины
СС Терещук, АА Юхно
Весник Молдавского государственного университета, 67-71, 0
2*
Осуществление органами военной прокуратуры надзора за соблюдением военнослужащими запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции
СС Терещук
Военное право, 215, 2019
12019
Окремі аспекти повернення предметів та речей, які було визнано речовими доказами, після набрання вироком суду законної сили
СС Терещук
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 1.-С. 219-222, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20