Зевако Валентина; Zevako Valentyna
Зевако Валентина; Zevako Valentyna
доцент кафедри української мови, Тернопільський медичний університет
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря
КЛ Бурда, ІЯ Заліпська, ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ...
Медична освіта, 2011
52011
ПРО ДЕЯКІ БІЛОРУСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ГОВІРОК ПІВНІЧНОЇ ЧЕРНІГІВЩИНИ У ЗВЯ’ЗКУ З ПРОБЛЕМИ ЇХНЬОГО ГРУПУВАННЯ
ВІ Зевако
ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ, 2014
22014
Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів
В Зевако, М Тишковець
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 85-93, 2014
12014
Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків
АМ Пришляк, ВІ Зевако, КЛ Стефанишин
Медична освіта, 2012
12012
Лінгвокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної: аспекти дослідження
ВІ Зевако
2020
Використання лінгвокраїноїнознавчого матеріалу в навчанні української мови як іноземної
ВІ Зевако
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Формування лінгвокраїнознавчої компетенції на заняттях з української мови як іноземної (навчально-методичні матеріали)
ВІ Зевако
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ У ХІРУРГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ
В ЗЕВАКО
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (33), 345-349, 2020
2020
МІКРОАРЕАЛИ АКАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО РАЙОНУ
В ЗЕВАКО
Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical …, 2019
2019
Особенности заударного аканья в одном из восточнополесских говоров украинского языка
ВИ Зевако
Славянские чтения-2019, 25-31, 2019
2019
Вивчення теми у магазині на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка для викладача
КЛ Стефанишин, ВІ Зевако
Інноваційна педагогіка, 80-83, 2018
2018
МЕСТОИМЕНИЯ-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В СЕВЕРСКОМ ГОВОРЕ: ФОНЕТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИ Зевако, ОИ Новицка
Славянские чтения-2017, 28-33, 2017
2017
ЗАЙМЕННИКИ ПРИКМЕТНИКОВОГО ТИПУ СІВЕРСЬКОЇ ГОВІРКИ: ФОНЕТИЧНІ ТА СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВІ Зевако, ОІ Новіцька
ББК 80я431 С 47, 28, 2017
2017
ФОНЕТИЧНІ ЗМІНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИПАДІННЯМ ЗВУКІВ, У СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРКАХ НОВГОРОД-СІВЕРЩИНИ
ВІ Зевако
Науковий журнал затверджено наказом Міністерством юстиції України Свідоцтво …, 2016
2016
Елементи функціонального принципу вивчення місцевого відмінка студентами-іноземцями медичного університету
ВІ Зевако, ВИ Зевако
2016
МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ
ТП Мельник, АМ Пришляк, ТВ Саварин, КЛ Бурда, ВЯ Юкало, ...
Medical education, 2015
2015
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
КЛ Стефанишин, АМ Пришляк, ВІ Зевако
Medical education, 2015
2015
Фонетико-граматичні особливості східнополіських говірок Новгород-Сіверщини
ЗВ І.
Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць, С …, 2015
2015
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ
ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ЛП Шеремета
ОСВІТА ТА МЕДИЦИНА В ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ КОНТЕКСТ, 46, 2014
2014
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ)
ВІ Зевако
Філологічні студії, с. 267-274, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20