Follow
Зевако Валентина; Zevako Valentyna
Зевако Валентина; Zevako Valentyna
доцент кафедри української мови, Тернопільський медичний університет
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря
КЛ Бурда, ІЯ Заліпська, ВІ Зевако, ТП Мельник, АМ Пришляк, ...
Медична освіта, 2011
62011
ПРО ДЕЯКІ БІЛОРУСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ГОВІРОК ПІВНІЧНОЇ ЧЕРНІГІВЩИНИ У ЗВЯ’ЗКУ З ПРОБЛЕМИ ЇХНЬОГО ГРУПУВАННЯ
ВІ Зевако
ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ, 2014
22014
Новий посібник з української мови для іноземних студентів медичних вищих навчальних закладів
В Зевако, М Тишковець
Теорія і практика викладання української мови як іноземної, 85-93, 2014
12014
Диференціація східнополіських говірок Новгород-Сіверщини за фонетичними ознаками
ВІ Зевако
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2012
12012
Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків
АМ Пришляк, ВІ Зевако, КЛ Стефанишин
Медична освіта, 2012
12012
ПРО УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКІ МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ У ЧАСТИНІ СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВОРІВ (СПРОБА ЕТИМОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ)
ВІ Зевако
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 54, 2022
2022
Лінгвокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної: аспекти дослідження
ВІ Зевако
2020
Засоби формування професійної компетентності на заняттях з української мови як іноземної
ВІ Зевако
Тайп, 2020
2020
Використання лінгвокраїноїнознавчого матеріалу в навчанні української мови як іноземної
ВІ Зевако
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
СПЕЦИФІКА НЕНАГОЛОШЕНОГО ВОКАЛІЗМУ ГОВІРОК ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ СХІДНОПОЛІСЬКОГО АРЕАЛУ
ВІ Зевако
СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ–2020, 32, 2020
2020
СПЕЦИФИКА БЕЗУДАРНОГО ВОКАЛИЗМА ГОВОРОВ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ВОСТОЧНОПОЛЕССКОГО АРЕАЛА
ВИ Зевако
Славянские чтения-2020, 32-41, 2020
2020
Формування лінгвокраїнознавчої компетенції на заняттях з української мови як іноземної (навчально-методичні матеріали)
ВІ Зевако
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2020
2020
ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЛІКАРЯ З ПАЦІЄНТОМ У ХІРУРГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ: НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ТЕМИ
V ZEVAKO
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 2020345, 2020
2020
МОВНА КУЛЬТУРА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ)
Л Боярська, М Гінзбург, І Залінська, В Зевако, Н Зикун, А Капелюшний, ...
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету:[збірник].–Одеса …, 2020
2020
МІКРОАРЕАЛИ АКАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО РАЙОНУ
В ЗЕВАКО
Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical …, 2019
2019
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «НАШ УНІВЕРСИТЕТ» З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
В ЗЕВАКО, М ТИШКОВЕЦЬ
Kolegium redakcyjne: dr hab., prof. I. Zymomrya; dr hab., prof. M. Zymomrya …, 2019
2019
Особенности заударного аканья в одном из восточнополесских говоров украинского языка
ВИ Зевако
Славянские чтения-2019, 25-31, 2019
2019
Вивчення теми у магазині на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка для викладача
КЛ Стефанишин, ВІ Зевако
Інноваційна педагогіка, 80-83, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВКАЗІВНИХ ЗАЙМЕННИКІВ У СХІДНОПОЛІСЬКІЙ ГОВІРЦІ
В ЗЕВАКО
Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-прак-тические …, 2017
2017
МЕСТОИМЕНИЯ-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В СЕВЕРСКОМ ГОВОРЕ: ФОНЕТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИ Зевако, ОИ Новицка
Славянские чтения-2017, 28-33, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20