Follow
Сергій Перепьолкін S Perepolkin
Сергій Перепьолкін S Perepolkin
Університет митної справи та фінансів
Verified email at umsf.dp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав: монографія
СМ Перепьолкін
Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2008
472008
Принципи права як категорія внутрішньо державного й міжнародного права
АМ Кучук, СМ Перепьолкін
Право і суспільство, 22-26, 2015
232015
Міжнародне митне співробітництво: Рамкові стандарти Всесвітньої митної організації
СМ Перепьолкін
Митна справа, 6-11, 2007
172007
Митне право України: навчальний посібник
ВВ Ченцов, ДВ Приймаченко, ЛВ Деркач, СВ Кувакін, АВ Мазур, ...
Академія митної служби України, 2014, 2017
16*2017
Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності: навч. посіб.
СМ Перепьолкін, ЄГ Паршутін
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020
132020
Адаптація митного законодавства України в контексті європейської інтеграції
СМ Перепьолкін
Митна справа, 93-99, 2009
132009
Міжнародне право: словник-довідник [за заг. ред. ТЛ Сироїд ]
СМ Перепьолкін, ТЛ Сироїд, ЛА Філяніна
Харків: Юрайт, 2014
11*2014
Міжнародне співробітництво України та Європейського Союзу в галузі митної справи
СМ Перепьолкін
Митна справа 6 (48), 23-26, 2006
112006
’Typology of the Fourth Generation of Human Rights’
SM Perepolkin
Journal of InternationalLegal Communication 1 ((1)), 91-101., 2021
92021
Typology of the fourth generation of human rights
SM Perepolkin, DS Perepolkin, MV Averianova
J. Int'l Legal Commc'n 1, 91, 2021
92021
Історія міжнародного митного права: з 1891 р. дотепер
С Перепьолкін
Evropský politický a právní diskurz, 28-33, 2015
72015
Міжнародно-правове забезпечення надання взаємної адміністративної допомоги з митних питань
СМ Перепьолкін
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 65-68, 2010
72010
Адаптація митного законодавства України до вимог acquis communautaire на прикладі режиму тимчасового ввезення (вивезення)
СМ Перепьолкін
Митна справа, 12-18, 2006
7*2006
Ґенеза європейського міжнародного митного співробітництва та його періодизація
СМ Перепьолкін
Університет митної справи та фінансів, 2019
62019
Національно-правова регламентація взаємної адміністративної допомоги з митних питань
СМ Перепьолкін, ВВ Горбонос
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 91-96, 2011
62011
International customs law as a means of public and private law specialists training improvement
SMP I.V. Bilozorov, O.M. Ivanii
ASIA LIFE SCIENCES, 433-445, 2019
5*2019
Юрисдикцiя мiжнародного кримiнального суду та її визнання Україною
СМ Перепьолкін
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2017
52017
Міжнародні договори як складова законодавства України з питань державної митної справи
СМ Перепьолкін
Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. пр.–К.: Ін-т держави …, 2012
42012
Міжнародні митні організації
СМ Перепьолкін
Митна справа, 27-32, 2011
42011
Термінологічна невизначеність категорій об’єкт і предмет у доктрині міжнародного митного права
СМ Перепьолкін
Правовий часопис Донбасу, 83–89-83–89, 2018
32018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20