Підписатись
Сергій Перепьолкін S PerepolkIn
Сергій Перепьолкін S PerepolkIn
Університет митної справи та фінансів
Підтверджена електронна адреса в umsf.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав: монографія
СМ Перепьолкін
Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2008
392008
Міжнародне митне співробітництво: Рамкові стандарти Всесвітньої митної організації
СМ Перепьолкін
Митна справа, 49, 2007
162007
Принципи права як категорія внутрішньо державного й міжнародного права
АМ Кучук, СМ Перепьолкін
Право і суспільство, 22-26, 2015
152015
Митне право України: Навч. посіб
ВВ Ченцова
К.: Істина, 2007
13*2007
Міжнародне право: словник-довідник [за заг. ред. ТЛ Сироїд ]
СМ Перепьолкін, ТЛ Сироїд, ЛА Філяніна
Харків: Юрайт, 2014
12*2014
Адаптація митного законодавства України в контексті європейської інтеграції
СМ Перепьолкін
Митна справа, 93-99, 2009
102009
Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності: навч. посіб.
СМ Перепьолкін, ЄГ Паршутін
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020
92020
Міжнародне співробітництво України та Європейського Союзу в галузі митної справи
СМ Перепьолкін
Митна справа, 48, 2006
82006
Адаптація митного законодавства України до вимог acquis communautaire на прикладі режиму тимчасового ввезення (вивезення)
СМ Перепьолкін
Митна справа, 12-18, 2006
7*2006
Міжнародно-правове забезпечення надання взаємної адміністративної допомоги з митних питань
СМ Перепьолкін
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 65-68, 2010
62010
Національно-правова регламентація взаємної адміністративної допомоги з митних питань
СМ Перепьолкін, ВВ Горбонос
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 91-96, 2011
52011
Юрисдикцiя мiжнародного кримiнального суду та її визнання Україною
СМ Перепьолкін
Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук …, 2017
42017
Історія міжнародного митного права: з 1891 р. дотепер
С Перепьолкін
Evropský politický a právní diskurz, 28-33, 2015
42015
Ґенеза європейського міжнародного митного співробітництва та його періодизація
СМ Перепьолкін
Університет митної справи та фінансів, 2019
32019
International customs law as a means of public and private law specialists training improvement
SMP I.V. Bilozorov, O.M. Ivanii
ASIA LIFE SCIENCES, 433-445, 2019
3*2019
Термінологічна невизначеність категорій об’єкт і предмет у доктрині міжнародного митного права
СМ Перепьолкін
Правовий часопис Донбасу, 83–89-83–89, 2018
32018
Нормотворческая деятельность Всемирной таможенной организации
СМ Перепелкин
Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии, 49-52, 2013
32013
Міжнародні договори як складова законодавства України з питань державної митної справи
СМ Перепьолкін
Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. пр.–К.: Ін-т держави …, 2012
32012
Mizhnarodno-pravovi aspekty mytnoho spivrobitnytstva yevropeiskykh derzhav [International legal aspects of customs cooperation of European states]
S Perepolkin
Dnipropetrovsk: Academy of Customs Service of Ukraine (in Ukrainian), 2008
3*2008
Міжнародне митне право у сучасному вимірі: теоретичний, методологічний та прикладний аспекти: монографія
СМ Перепьолкін
Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020
22020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20