Ніколаєва Тетяна Ігорівна (Tetyana Níkolaêva)
Ніколаєва Тетяна Ігорівна (Tetyana Níkolaêva)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія українського костюма
ТО Ніколаєва
Либідь, 1996
1431996
Український костюм: надія на ренесанс
ТО Ніколаєва
" Lybidʹ", 1996
341996
Український костюм
Т Ніколаєва
Dariia Nikolaieva, 2020
122020
Різновиди традиційного одягу
ТА Ніколаєва
Українська минувшина: ілюстрований етнографічний довідник.–К.: Либідь, 1993
61993
Особливості розвитку народного вбрання середньої Наддніпрянщини за радянського часу
ТО Ніколаєва, ТМ Забанова
Народна творчість та етнографія, 22-27, 1973
61973
Розробка моделей дитячого одягу на основі принципів біоніки та трансформації
ТІ Ніколаєва, КЛ Процик, ЛВ Назарчук
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
32011
Дослідження розвитку асоціативного підходу до проектування дитячого одягу
ТІ Ніколаєва
Легка промисловість, 2006
32006
Вивчення художньо-композиційних характеристик костюма трипільської культури в проектуванні сучасних колекцій одягу
МС Кияшко, ТВ Ніколаєва, ТІ Ніколаєва
Технології та дизайн, 2018
22018
ПОВерНеННя з НебУТТя (архівні документи про українського художника ІВАНА Дряпаченка)
ТО Ніколаєва
Архіви України, 143-155, 2013
22013
Біонічний підхід в теорії формоутворення, як провідна складова підготовки фахівців з дизайну костюма
ТВ Ніколаєва, ТІ Ніколаєва
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
22010
Роль активних засобів навчання в розвитку творчих здібностей студентів-дизайнерів у етнопросторі
ТВ Ніколаєва, ТІ Ніколаєва
Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. Кн 1, 350-353, 0
2
Дослідження художньо-композиційних характеристик мистецького напрямку" Супрематизм" в контексті формоутворення сучасного одягу
АІ Баранова, ТВ Ніколаєва, ТІ Ніколаєва
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку, 2019
12019
Вдосконалення тектонічної структури та колориту костюма на основі вивчення симбіозу архітектурних та садово-паркових форм, крізь призму робіт Лукаса Кранахастаршого
ІІ Горбатюк, ТІ Ніколаєва, НІ Кудрявцева
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
12015
Нові надходження із США та Бразилії
ТО Ніколаєва
Архіви України, 324-326, 2014
12014
Науково-методичні принципи формування стилю та іміджу в курсовому проектуванні дизайнерів
ТІ Ніколаєва, ТВ Ніколаєва
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
12014
Застосування принципів енергозбереження в художньому конструюванні одягу з використанням біоаналогів
ТВ Ніколаєва, ТІ Ніколаєва
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 238-244, 2013
12013
Аналіз тектонічної структури історичного костюма, як складова самостійної дослідницької роботи студентів
ТІ Ніколаєва, АІ Баранова, ТВ Ніколаєва
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013
12013
Дослідження відповідності конструктивно-технологічних елементів в проектуванні дитячого одягу біотектонічним структурам
ТІ Ніколаєва
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2010
12010
Дизайн сучасного костюма на основі асоціативних трансформацій тектонічної структури народного одягу
ТВ Ніколаєва, ІЛ Гайова, ТІ Ніколаєва, ВА Гладка
Art and Design, 2020
2020
NATIONAL TRADITIONS AS A BASIS FOR TRAINING OF FASHION DESIGNERS
ТВ Ніколаєва, ТВ Шафранська, ТІ Ніколаєва
Art and Design, 140-149, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20