Марія Медведєва
Марія Медведєва
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Green IT as a tool for design cloud-oriented sustainable learning environment of a higher education institution
T Vakaliuk, D Antoniuk, A Morozov, M Medvedieva, M Medvediev
arXiv preprint arXiv:2012.07744, 2020
142020
Особистісно орієнтоване навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій
МО Медведєва
НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013
42013
Conducting Classes On Programming At Higher Educational Institutions Applying Information Communication Technologies
TA Vakaliuk, MO Medvedieva
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 47-50, 2017
22017
Дослідження передумов упровадження особистісно орієнтованого навчання теоретичних основ інформатики
МО Медведєва
Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 173-185, 2010
22010
Елементи підготовки майбутніх учителів інформатики до застосування технології формування Computational Thinking
М Медведєва, О Жмурко, І Криворучко, М Ковтанюк
Фізико-математична освіта 27 (1), 67-75, 2021
12021
Educational Computer Modelling in Natural Sciences Education: Chemistry and Biology Aspects
S Lytvynova, M Medvedieva
EasyChair, 2020
12020
З досвіду використання вільних комп’ютерних математичних систем при навчанні вищої математики і фізики
Л Ковальов, С Лещенко, М Медведєва, Р Ненька
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
12020
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ НАСКРІЗНИХ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ
МО Медведєва, ВВ Миколайко, ІІ Криворучко
Умань: Візаві, 2019
12019
Онлайн-сервіс LearningApps. org як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання студентів математичних дисциплін
МО Медведєва, СО Рудницький
12019
Основні компоненти методичної системи використання хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій
Т Вакалюк, М Медведєва
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 363-374, 2019
12019
Компетентністний підхід у процесі технічної підготовки майбутнього вчителя інформатики
ОВ Жмуд, МО Медведєва, НМ Стеценко, ГВ Ткачук
монографія, 235, 2018
1*2018
Adaptive modelling for forecasting economic and financial risks under uncertainty conditions in terms of the economic crisis and social threats
P Bidyuk, T Prosyankina-Zharova, O Terentiev, M Medvedieva
Технологический аудит и резервы производства 4 (2 (42)), 2018
12018
Числові системи
МО Медведєва, ІМ Білятинська
Умань: ВПЦ Візаві, 2015
12015
Аналіз існуючих хмаро орієнтованих сервісів пропонованих для вищих навчальних закладів
МО Медведєва
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка…, 2015
12015
Дослідження операцій. Практичний курс
ВЄ Березовський, ММ Гузій, ВМ Дякон, ЛЄ Ковальов, МО Медведєва
Умань: Видавець Сочінський, 2011
12011
Особливості реалізації особистісно орієнтованого навчання з використанням інформаційних технологій при вивченні дискретної математики
МО Медведєва
Зб. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини 3, 170-176, 2011
12011
Моделювання особистісно орієнтованого навчання теоретичних основ інформатики з використанням ІКТ у вищому навчальному закладі
МО Медведєва
Педагогічний дискурс: зб. наук. праць, 162 –167, 2010
12010
Застосування інтегрованого середовища MATHCAD при викладанні теорії ймовірностей
ЛЄ Ковальов, МО Медведєва
Теорія і методика навчання інформатики та математики: зб. наук. праць, 68–70, 2004
12004
Розробка навчального курсу за допомогою пакету сервісів GoogleApps
МО Медведєва, ІІ Криворучко
Умань: Візаві, 0
1
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ
М Медведєва, О Жмурко, І Криворучко, М Ковтанюк
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (36), 248–255, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20