Підписатись
Марія Медведєва
Марія Медведєва
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Green IT as a tool for design cloud-oriented sustainable learning environment of a higher education institution
T Vakaliuk, D Antoniuk, A Morozov, M Medvedieva, M Medvediev
arXiv preprint arXiv:2012.07744, 2020
172020
Особистісно орієнтоване навчання дискретної математики у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій
МО Медведєва
НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013
62013
Educational Computer Modelling in Natural Sciences Education: Chemistry and Biology Aspects
S Lytvynova, M Medvedieva
EasyChair, 2020
42020
The Use of ICT in the Flip Teaching of Future Mathematics Teachers
T Hodovaniuk, T Makhometa, I Tiahai, M Medvedieva, S Pryshchepa
CEUR Workshop Proceedings, 709–720, 2020
32020
Conducting Classes On Programming At Higher Educational Institutions Applying Information Communication Technologies
TA Vakaliuk, MO Medvedieva
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 47-50, 2017
32017
Дослідження передумов упровадження особистісно орієнтованого навчання теоретичних основ інформатики
МО Медведєва
Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 173-185, 2010
32010
Організація продуктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу в умовах дистанційного навчання: аналіз сучасних додатків
МО Медведєва, ОІ Жмурко, ІІ Криворучко, МС Ковтанюк
Видавничий дім «Гельветика», 2021
22021
Основні компоненти методичної системи використання хмаро орієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх фахівців інформаційних технологій
Т Вакалюк, М Медведєва
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 363-374, 2019
22019
Компетентністний підхід у процесі технічної підготовки майбутнього вчителя інформатики
ОВ Жмуд, МО Медведєва, НМ Стеценко, ГВ Ткачук
монографія, 235, 2018
22018
Adaptive modelling for forecasting economic and financial risks under uncertainty conditions in terms of the economic crisis and social threats
P Bidyuk, T Prosyankina-Zharova, O Terentiev, M Medvedieva
Технологический аудит и резервы производства 4 (2 (42)), 4-10, 2018
22018
Аналіз існуючих хмаро орієнтованих сервісів пропонованих для вищих навчальних закладів
МО Медведєва
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка …, 2015
22015
Дослідження операцій. Практичний курс
ВЄ Березовський, ММ Гузій, ВМ Дякон, ЛЄ Ковальов, МО Медведєва
Умань: Видавець «Сочінський», 2011
22011
Застосування інтегрованого середовища MATHCAD при викладанні теорії ймовірностей
ЛЄ Ковальов, МО Медведєва
Теорія і методика навчання інформатики та математики: зб. наук. праць, 68–70, 2004
22004
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ
М Медведєва, О Жмурко, І Криворучко, М Ковтанюк
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (36), 248–255, 2021
12021
Елементи підготовки майбутніх учителів інформатики до застосування технології формування Computational Thinking
МО Медведєва, ОІ Жмурко, ІІ Криворучко, МС Ковтанюк
Физико-математическое образование, 67-75, 2021
12021
З досвіду використання вільних комп’ютерних математичних систем при навчанні вищої математики і фізики
ЛЄ Ковальов, СВ Лещенко, РВ Ненька, МО Медведєва
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2020
12020
Числові системи
МО Медведєва, ІМ Білятинська
Умань: ВПЦ Візаві, 2015
12015
Особливості реалізації особистісно орієнтованого навчання з використанням інформаційних технологій при вивченні дискретної математики
МО Медведєва
Зб. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини 3, 170-176, 2011
12011
Моделювання особистісно орієнтованого навчання теоретичних основ інформатики з використанням ІКТ у вищому навчальному закладі
МО Медведєва
Педагогічний дискурс: зб. наук. праць, 162 –167, 2010
12010
Розробка навчального курсу за допомогою пакету сервісів GoogleApps
МО Медведєва, ІІ Криворучко
Умань: Візаві, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20