Руслан Мудрак
Руслан Мудрак
професор, завідувач кафедри маркетингу, Уманський національний
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державна регуляторна політика як складова економічного розвитку
Р Мудрак
Економіка України, 34-41, 2006
182006
Споживчий аспект продовольчої безпеки
Р Мудрак
Економіка України, 82-89, 2007
162007
Економічна теорія
АМ Андрющенко, АП Бурляй, ГІ Середа, ОГ Пенькова, ЛА Фицик, ...
Центр учбової літератури, 2009
132009
Експорт українського продовольства: стан, тенденції, причини
РП Мудрак
Економіка України, 70-79, 2014
112014
Поведінка споживача як чинник продовольчої безпеки домогосподарства
R Mudrak
Економічний часопис-ХХІ, 27-30, 2014
102014
Структурні диспропорції національної економіки та продовольче забезпечення населення
РП Мудрак
Економіка АПК, 50-55, 2009
102009
Розширення експортних можливостей: зовнішньоторговельні вигоди та внутрішні продовольчі ризики
РП Мудрак
Економіка АПК, 122-127, 2008
102008
Модель поведінки споживача як фактор національної продовольчої безпеки
Р Мудрак
Економіка України, 80-89, 2008
82008
Продовольча безпека України в умовах глобалізації
R Mudrak
Економічний часопис-ХХІ, 34-37, 2013
72013
Розвиток молокопродуктового підкомплексу Черкаської області
ВС Уланчук, РП Мудрак
Економіка АПК, 70-73, 2000
72000
Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва
РП Мудрак, ВВ Лагодієнко, НВ Лагодієнко
Економічний часопис–XXI, 7-8, 2018
62018
Потребительский аспект продовольственной безопасности
Р Мудрак
Экономика Украины, 82-89, 2007
62007
Продовольчі витрати в контексті економічного зростання України
Р Мудрак
Економіка України, 73-78, 2005
62005
Фактори ціноутворення ринку цукру в контексті забезпечення продовольчої безпеки
РП Мудрак
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки …, 0
6
Маркетинговий аналіз національного ринку молока та молочної продукції
РП Мудрак, ЮА Цимбалюк, ІІ Корман
Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал), 2016
52016
Національна продовольча безпека в умовах відкритої економіки: суть проблеми та способи її вирішення
РП Мудрак
Умань: видавець «Сочинський, 2011
52011
Споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні: сучасний стан і перспективи
РП Мудрак, ББ Музика
Економічний часопис-ХХІ, 25-28, 2015
42015
Экспорт украинского продовольствия: состояние, тенденции, причины
РП Мудрак
Экономика Украины, 70-79, 2014
42014
Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз Україна–ЄС
РП Мудрак, ВВ Лагодієнко
Економіка України, 28-39, 2018
32018
Вітчизняне зерновиробництво, як базовий фактор національної продовольчої безпеки
ВС Уланчук, РП Мудрак
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
32009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20