Oleh Chernysh / Oleg Chernysh / Черниш Олег Миколайович
Oleh Chernysh / Oleg Chernysh / Черниш Олег Миколайович
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Перспективи розвитку сучасних механізмів і машин для агропромислового комплексу
ВО Дубровін, IB Головач, OМ Черниш
Режим доступу: http://elibrary. nubip. edu. ua/8858/1/dvo. pdf, 2011
42011
Дослідження властивостей постійної технологічної колії, яку використовують при мостовому землеробстві
В Адамчук, В Булгаков, В Кувачов, І Головач, Є Ігнатьєв, О Черниш
Вісник аграрної науки 98 (8), 62-68, 2020
22020
Математична модель вібраційного викопування коренеплоду цукрового буряку
ІВ Головач, МГ Березовий, ОМ Черниш
Механізація та електрифікація сільського господарства, 166-178, 2012
22012
Використання сучасних методів механіки для сільського господарства
ГМ Калетнік, ОМ Черниш, МГ Березовий
22012
Від землеробської механіки до сучасних методів механіки та теорії механізмів і машин для високотехнологічного сільського господарства
ВМ Булгаков, ВО Дубровін, ІВ Головач, ОМ Черниш
Наук. вісник Луганського нац. аграрного університету: Серія «Технічні науки …, 0
2
Розрахункова модель коливального руху навісного очисника головок коренеплодів
ОМ Черниш, ВВ Яременко
Вібрації в техніці та технологіях, 140-147, 2013
12013
Сучасні тенденції розвитку машин і обладнання сільськогосподарського призначення
ІВ Головач, ОМ Черниш
КНТУ, 2011
12011
Прикладна механіка
ВМ Булгаков, ВВ Адамчук, ОМ Черниш, МГ Березовий, ГМ Калетнік, ...
підручник. К.: Центр учбової літератури, 2020. 906 с., 1998
11998
ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ НА ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ
О Черниш, М Луговенко
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 62-65, 2020
2020
Теоретичні аспекти соціалізації молоді в умовах сучасного медіапростору
ОО Черниш
2020
Аналітичне дослідження процесу просіювання ґрунту крізь поверхню очисника картопляного вороху
В Булгаков, І Головач, З Ружило, О Черниш
Вісник аграрної науки 97 (8), 47-51, 2019
2019
ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
ВМ Булгаков, ОМ Черниш, ЛС Шимко
Podilian Bulletin: Agriculture, Engineering, Economics, 142-148, 2018
2018
Міцність і надійність відповідальних елементів сільськогосподарських машин в умовах перевантажень
ОМ Черниш
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
2017
DURABILITY AND RELIABILITY OF RESPONSIBLE ELEMENTS OF AGRICULTURAL MACHINES IS IN CONDITIONS OF OVERLOADS
ОМ Черниш
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК, 7-7, 2017
2017
Теоретичне дослідження збурених гармонійних коливань у вібраційних приводах машин
ВВ Адамчук, ГМ Калетнік, ВМ Булгаков, ОМ Черниш
Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях …, 2016
2016
Аналіз надійності відповідальних елементів сільськогосподарських машин в умовах перевантаження
ОМ Черниш
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2016
2016
Підвищення експлуатаційної надійності та забезпечення ефективного використання сільськогосподарської техніки
ЛС Шимко, ОМ Черниш, ВВ Яременко, ВВ Яременко, ВМ Пришляк
2015
ПРО РАЦІОНАЛЬНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ
ОМ Черниш, ТД Гуцол
Друкується в редакції авторів статей, 277, 2014
2014
Моделювання збуреного коливального руху у вібраційних процесах сільськогосподарського виробництва
ОМ Черниш, ВВ Яременко, АГ Куценко, ММ Бондар
2014
Особистісно-розвивальний підхід в організації наукової роботи студентів кафедрою дослідницького університету
ММ Бондар, АГ Куценко, ОМ Черниш, ВВ Яременко
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20