Олена Семеніхіна (Olena Semenikhina)
Олена Семеніхіна (Olena Semenikhina)
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене fizmatsspu.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Уміння візуалізувати навчальний матеріал засобами мультимедіа як фахова компетентність учителя
Олена Семеніхіна, Артем Юрченко
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка …, 2014
43*2014
Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до SMART-суспільства
ОВ Семеніхіна
Наук. вісн. Донбасу, 23, 2013
402013
Комп’ютерні інструменти програм динамічної математики та методичні проблеми їх використання
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк
28*2014
Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти
ОВ Семеніхіна
Монографія, 268, 2016
262016
Формування інформатичної компетентності вчителя математики і фізики на основі використання спеціалізованого програмного забезпечення
О Семеніхіна, А Юрченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
242015
Інтерактивні аплети як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк, ДС Безуглий
Комп'ютер у школі та сім'ї, 27-30, 2016
232016
ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ НАОЧНІСТЬ І ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
О Бабич, О Семеніхіна
Physics and Mathematics Education, 47-53, 2014
222014
Віртуальні лабораторії як інструмент навчальної та наукової діяльності
Семеніхіна О.В., Шамоня В.Г.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 341-346, 2011
222011
Професійна готовність використовувати засоби комп’ютерної візуалізації у роботі вчителя: теоретичний аспект
ОВ Семеніхіна, АО Юрченко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
202017
Про візуалізацію навчального матеріалу засобами flash-технологій (на прикладі вивчення тригонометричних функцій)
АО Юрченко, АВ Логвін, ОВ Лаштун, КМ Безверха, ОВ Семеніхіна
Физико-математическое образование, 2017
192017
Computer Mathematical Tools: Practical Experience of Learning to Use Them
EV Semenikhina, MG Drushlyak
European Journal of Contemporary Education 9 (3), 175-183, 2014
182014
Electronic Textbook in the Context of Educational Trends and Modern Internet Tech-nologies
OV Semenikhina, VG Shamonya, ON Udovychenko, AA Yurchenko
Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya 2 (2), 99-107, 2014
182014
On the Results of a Study of the Willingness and the Readiness to Use Dynamic Mathematics Software by Future Math Teachers 21-34
O Semenikhina, M Drushlyak
Proceedings of the 11th International Conference on ICT in Education …, 2015
17*2015
Professional readiness of teachers to use computer visualization tools: a crucial drive
OV Semenikhina, AO Yurchenko
162016
The Necessity to Reform Mathematics Education in Ukraine
O Semenikhina, M Drushlyak
Journal of Research in Innovative Teaching 8 (1), 51-62, 2015
162015
Інструментарій програми GeoGebra 5.0 і його використання для розв’язування задач стереометрії
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк
Інформаційні технології і засоби навчання, 124-133, 2014
152014
О необходимости введения спецкурсов по компьютерной математике
ЕВ Семенихина
Вестник Тульского государственного университета. Серия Современные …, 2013
152013
Organization of Experimental Computing in Geogebra 5.0 in Solving Problems of Probability Theory
OV Semenikhina, MH Drushliak
142015
Використанням програми GeoGebra в дослідженні функціональних залежностей (на прикладі розв’язування задач на екстремум)
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк
122015
Інструменти контролю в ІГС Математичний конструктор
О Семеніхіна, М Друшляк
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер …, 2014
122014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20