Олена Семеніхіна (Olena Semenikhina)
Олена Семеніхіна (Olena Semenikhina)
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Уміння візуалізувати навчальний матеріал засобами мультимедіа як фахова компетентність учителя
Олена Семеніхіна, Артем Юрченко
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка …, 2014
40*2014
Комп’ютерні інструменти програм динамічної математики та методичні проблеми їх використання
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк
25*2014
Інтерактивні аплети як засоби комп’ютерної візуалізації математичних знань та особливості їх розробки у GeoGebra
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк, ДС Безуглий
Комп'ютер у школі та сім'ї, 27-30, 2016
232016
Формування інформатичної компетентності вчителя математики і фізики на основі використання спеціалізованого програмного забезпечення
ОВ Семеніхіна, АО Юрченко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2015
232015
Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти
ОВ Семеніхіна
Монографія, 268, 2016
222016
Нові парадигми у сфері освіти в умовах переходу до Smart-суспільства
ОВ Семеніхіна
Науковий вісник Донбасу, 2013
212013
Про візуалізацію навчального матеріалу засобами flash-технологій (на прикладі вивчення тригонометричних функцій)
АО Юрченко, АВ Логвін, ОВ Лаштун, КМ Безверха, ОВ Семеніхіна
Физико-математическое образование, 2017
192017
ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ НАОЧНІСТЬ І ВІЗУАЛІЗАЦІЯ
О Бабич, О Семеніхіна
Physics and Mathematics Education, 47-53, 2014
192014
Computer Mathematical Tools: Practical Experience of Learning to Use Them
EV Semenikhina, MG Drushlyak
European Journal of Contemporary Education 9 (3), 175-183, 2014
182014
Electronic Textbook in the Context of Educational Trends and Modern Internet Tech-nologies
OV Semenikhina, VG Shamonya, ON Udovychenko, AA Yurchenko
Zhurnal ministerstva narodnogo prosveshcheniya 2 (2), 99-107, 2014
182014
Професійна готовність використовувати засоби комп’ютерної візуалізації у роботі вчителя: теоретичний аспект
ОВ Семеніхіна, АО Юрченко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
162017
On the Results of a Study of the Willingness and the Readiness to Use Dynamic Mathematics Software by Future Math Teachers 21-34
O Semenikhina, M Drushlyak
Proceedings of the 11th International Conference on ICT in Education …, 2015
16*2015
Віртуальні лабораторії як інструмент навчальної та наукової діяльності
Семеніхіна О.В., Шамоня В.Г.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 341-346, 2011
162011
The Necessity to Reform Mathematics Education in Ukraine
O Semenikhina, M Drushlyak
Journal of Research in Innovative Teaching 8 (1), 51-62, 2015
152015
О необходимости введения спецкурсов по компьютерной математике
ЕВ Семенихина
Вестник Тульского государственного университета. Серия Современные …, 2013
142013
Professional Readiness of Teachers to Use Computer Visualization Tools: A Crucial Drive
OV Semenikhina, AO Yurchenko
122016
Organization of Experimental Computing in Geogebra 5.0 in Solving Problems of Probability Theory
OV Semenikhina, MH Drushliak
122015
Інструментарій програми GeoGebra 5.0 і його використання для розв’язування задач стереометрії
ОВ Семеніхіна, МГ Друшляк
Інформаційні технології і засоби навчання, 124-133, 2014
122014
Електронний підручник «Інформаційні системи» як затребуваний освітній ресурс у практиці сучасного вищого навчального закладу
О Семеніхіна, О Удовиченко, А Юрченко
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 15-22, 2014
122014
Development of Dynamic Visual Skills SKM MAPLE among Future Teachers
EV Semenikhina
European Journal of Contemporary Education 10 (4), 265-272, 2014
112014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20