Дмитро Циганюк
Title
Cited by
Cited by
Year
Вдосконалення моделі управління портфелем цінних паперів інститутів спільного інвестування
ДЛ Циганюк, ОС Степаненко
Вид-во СумДУ, 2010
112010
Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины
ТА Васильєва, ТА Васильева, ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ...
Сумский государственный университет, 2005
9*2005
Управління портфелем цінних паперів інститутів спільного інвестування
ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
82011
Механізм забезпечення стабільності банківської системи: зарубіжний досвід та українські реалії
ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк, ВН Гланц
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
62014
Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування
ТА Васильєва, ТА Васильева, ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк
Сумський державний університет, 2010
52010
Сучасні тенденції формування ресурсної бази банків України
ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк
Наука і освіта, 2014
32014
Кредитний ринок України: сучасні проблеми та найближчі перспективи розвитку
ТА Васильєва, ДЛ Циганюк
Проблеми і перспективи економіки та управління, 249-253, 2015
22015
Стратегічне управління розвитком Soft-skills як метод трудової мотивації банківських працівників
ДЛ Циганюк
Електронне наукове фахове видання–міжнародний науково-практичний журнал …, 2015
22015
Дослідження ефективності монетарного регулювання інфляції в країнах Європи
ТА Васильєва
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні …, 2014
22014
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Гармонізація ключових параметрів ресурсної бази інститутів спільного інвестування
СВ Лєонов, СВ Леонов, ТА Васильєва, ТА Васильева, ДЛ Циганюк, ...
Національний банк України, 2012
22012
Місцеві банки на регіональному ринку інвестування в інновації
ДЛ Циганюк, ІМ Кобушко, ДЛ Цыганюк
Сумський державний університет, 2012
22012
ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ
ДЛ Циганюк
22007
Сучасні тенденції розвитку кредитного ринку України
ТА Васильєва, ДЛ Циганюк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, 83-87, 2015
12015
Проблеми та перспективи реалізації кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України
ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
12014
Вплив сучасних технологій на розвиток фінансової системи України
СМ Козьменко, ІІ Рекуненко, ИИ Рекуненко, ІВ Бєлова, ИВ Белова, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Незалежність НБУ від органів виконавчої влади: оптимальний рівень та проблеми оцінки
ДЛ Циганюк, ДЛ Цыганюк, КО Шестопалова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
12010
Аналіз інституціональних диспропорцій у розвитку вітчизняного ринку цінних паперів
СВ Леонов, ДЛ Циганюк
Видавництво СумДУ, 2010
12010
Проблеми становлення та реформування інфраструктури фондового ринку України
ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк
Publishing House “Education and Science” sro, 2009
12009
Вища освіта як чинник соціально-економічного розвитку країни
ДЛ Циганюк, СВ Цирулик
Сумський державний університет, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20