Дмитро Циганюк
Дмитро Циганюк
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вдосконалення моделі управління портфелем цінних паперів інститутів спільного інвестування
ДЛ Циганюк, ОС Степаненко
Вид-во СумДУ, 2010
112010
Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины
ТА Васильева, ЛЛ Гриценко, НВ Винниченко
Сумский государственный университет, 2005
11*2005
Управління портфелем цінних паперів інститутів спільного інвестування
ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
82011
Механізм забезпечення стабільності банківської системи: зарубіжний досвід та українські реалії
ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк, ВН Гланц
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
62014
Вдосконалення системи оцінки ліквідності портфеля цінних паперів інститутів спільного інвестування
ТА Васильєва, ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк
Сумський державний університет, 2010
52010
Кредитний ринок України: сучасні проблеми та найближчі перспективи розвитку
ТА Васильєва, ДЛ Циганюк
Проблеми і перспективи економіки та управління, 249-253, 2015
32015
Сучасні тенденції формування ресурсної бази банків України
ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк
Наука і освіта, 2014
32014
Сучасні тенденції розвитку кредитного ринку України
ТА Васильєва, ДЛ Циганюк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, 83-87, 2015
22015
Стратегічне управління розвитком Soft-skills як метод трудової мотивації банківських працівників
ДЛ Циганюк
Електронне наукове фахове видання–міжнародний науково-практичний журнал …, 2015
22015
Дослідження ефективності монетарного регулювання інфляції в країнах Європи
ТА Васильєва
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні …, 2014
22014
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Гармонізація ключових параметрів ресурсної бази інститутів спільного інвестування
СВ Лєонов, СВ Леонов, ТА Васильєва, ТА Васильева, ДЛ Циганюк, ...
Національний банк України, 2012
22012
Місцеві банки на регіональному ринку інвестування в інновації
ДЛ Циганюк, ІМ Кобушко
Сумський державний університет, 2012
22012
ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ
ДЛ Циганюк
22007
Проблеми та перспективи реалізації кредитно-інвестиційного потенціалу банківської системи України
ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
12014
Вплив сучасних технологій на розвиток фінансової системи України
СМ Козьменко, ІІ Рекуненко, ІВ Бєлова, ІІ Д'яконова, ІІ Дяконова, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Незалежність НБУ від органів виконавчої влади: оптимальний рівень та проблеми оцінки
ДЛ Циганюк, КО Шестопалова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
12010
Аналіз інституціональних диспропорцій у розвитку вітчизняного ринку цінних паперів
СВ Леонов, ДЛ Циганюк
Видавництво СумДУ, 2010
12010
Проблеми становлення та реформування інфраструктури фондового ринку України
ДЛ Циганюк, ДЛ Циганюк
Publishing House “Education and Science” sro, 2009
12009
Аналіз фінансового стану банківського сектору України
ДЛ Циганюк, АД Рудняк, АД Рудняк
Сумський державний університет, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20