Самодрин Анатолий Петрович
Самодрин Анатолий Петрович
Днепропетовский национальный университет имени Олеся Гончара
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Профільне навчання в середній школі
АП Самодрин
Монографія–Кременчук: ВЦ СГЕІ, 2004
442004
Формування навчально-освітнього простору регіону:[монографія]
АП Самодрин
Кременчук: ПП Щербатих, 2006
142006
Організація діяльності профільно-диференційованої середньої загальноосвітньої школи
АП Самодрин
Анатолій Петрович Самодрин//Криворізький держ. пед. ін-т.–Кривий Ріг, 1998 …, 1998
141998
Педагогічна організація регіону: теорія і практика. Монографія
АП Самодрин
Кременчук: ПП Щербатих, 2006
72006
Школотворення на зламі століть
АП Самодрин
Постметодика, 2001
72001
Архітектоніка профільної освіти: навч.-метод. посіб.
АП Самодрин
Кременчук: ПП Щербатих, 2015
62015
Надбання українських психологів у галузі індивідуалізації шкільного навчання у 1960-1980-ті роки
НП Дічек
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
52016
Вступ до профільного навчання: навч. посібник
АП Самодрин
Кременчук: ПП Щербатих, 2006
52006
Принцип профільного навчання
АП Самодрин
Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і практика., 39, 2007
22007
Принцип синергетики і сучасна школа
АП Самодрин
ВЕРНАДСЬКИЙ: СТРАТЕГІЯ ШКОЛИ І ВНЗ, 23, 2002
22002
Проблеми модернізації освіти регіону і сучасна школа
А Самодрин
Імідж сучасного педагога, 3-6, 2014
12014
Педагогічна організація освіти України
АП Самодрин
12012
Ціннісно-смислові орієнтири розвитку педагогічної свідомості в умовах культурно-цивілізаційних змін
АП Самодрин, ЛА Поркіна
Імідж сучасного педагога, 5-9, 2017
2017
Становлення освітнього простору як складової професійної підготовки фахівців-документознавців
ЮО Бриль
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2017
2017
Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога» проіндексовано професійними асоціаціями:• BASE• Google Академія
Н періодика Украʀни
2017
Деонтологія відданості (До 70-річчя професора Володимира Моргуна)
АП Самодрин
2017
Ціннісно-смислові орієнтири розвитку педагогічної свідомості в умовах культурно-цивілізаційних змін
АП Самодрин, ЛА Поркіна
Імідж сучасного педагога, 5-9, 2017
2017
До питання концептуалізації педагогічної організації у світлі космізації знання
АП Самодрин
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
2017
Деонтологія вірності Володимира Моргуна (до 70-річчя професора ВФ Моргуна)
АП Самодрин
Імідж сучасного педагога, 3-6, 2017
2017
На шляху до нової школи
АП Самодрин, НІ Білик
Імідж сучасного педагога, 3-10, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20