Самодрин Анатолий Петрович
Самодрин Анатолий Петрович
Днепропетовский национальный университет имени Олеся Гончара
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Профільне навчання в середній школі
АП Самодрин
Кременчук: Вид. центр СГЕ, за участю РВЦ ПНТУ, 2004
352004
Формування навчально-освітнього простору регіону:[монографія]
АП Самодрин
Кременчук: ПП Щербатих, 2006
172006
Організація діяльності профільно-диференційованої середньої загальноосвітньої школи
АП Самодрин
К, 1998
131998
Педагогічна організація регіону: теорія і практика. Монографія
АП Самодрин
Кременчук: ПП Щербатих, 2006
62006
Надбання українських психологів у галузі індивідуалізації шкільного навчання у 1960-1980-ті роки
НП Дічек
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
52016
Архітектоніка профільної освіти: навч.-метод. посіб.
АП Самодрин
Кременчук: ПП Щербатих, 2015
52015
Вступ до профільного навчання: навч. посібник
АП Самодрин
Кременчук: ПП Щербатих, 2006
52006
Школотворення на зламі століть
АП Самодрин
Постметодика, 2001
52001
Принцип профільного навчання
АП Самодрин
Психолого-педагогічний супровід профілізації освіти: теорія і практика., 39, 2007
22007
Принцип синергетики і сучасна школа
АП Самодрин
ВЕРНАДСЬКИЙ: СТРАТЕГІЯ ШКОЛИ І ВНЗ, 23, 2002
22002
Проблеми модернізації освіти регіону і сучасна школа
А Самодрин
Імідж сучасного педагога, 3-6, 2014
12014
Педагогічна організація освіти України
А Самодрин
Витоки педагогічної майстерності. Серія: Педагогічні науки, 228-232, 2012
12012
К ПОСТИЖЕНИЮ ВРЕМЕНИ
АП Самодрин
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, 63, 2018
2018
К ВОПРОСУ УГЛУБЛЕНИЯ ПОНИМАНИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
АП Самодрин
Члени редакційної колегії, 117, 2018
2018
1.3. ПРО ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУСУЧАСНОЇ ШКОЛИ В СВІТЛІ ДУМОК АКАДЕМІКА ВІ ВЕРНАДСЬКОГО
АП Самодрин
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти …, 2018
2018
ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПУ ПРОФІЛЬНОСТІ НАВЧАННЯ
АП Самодрин
Члени редакційної колегії, 77, 2017
2017
Деонтологія відданості (До 70-річчя професора Володимира Моргуна)
АП Самодрин
2017
Ціннісно-смислові орієнтири розвитку педагогічної свідомості в умовах культурно-цивілізаційних змін
АП Самодрин, ЛА Поркіна
Імідж сучасного педагога, 5-9, 2017
2017
До питання концептуалізації педагогічної організації у світлі космізації знання
АП Самодрин
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
2017
Деонтологія вірності Володимира Моргуна (до 70-річчя професора ВФ Моргуна)
АП Самодрин
Імідж сучасного педагога, 3-6, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20