Чопик Павло Іванович
Чопик Павло Іванович
асистент кафедри фізики та методики її навчання, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модель отражения света поверхностью для задачи реконструкции формы объекта по полутонам
ОЯ Ковальчук, БП Русын, ПИ Чопык
Компьютерная математика, 2012
12012
Дидактичні можливості використання платформи Arduino в освітній діяльності
ЯО Стефанюк, ОМ Федчишин, ПІ Чопик
Cognum Publishing House, 2020
2020
Використання мікроконтролерів при модернізації лабораторного обладнання з фізики
ПІ Чопик, ПВ Басістий
2020
Формування здоров’язберігаючої компентентності учнів на уроках фізики
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ПІ Чопик, ЮЧ Шайнюк
ТОКІППО, 2019
2019
Форування здоров'язберігаючої компетентності учнів на уроках фізики
ЮГ Бачинський, ПВ Басістий, ПІ Чопик, ЮЧ Шайнюк
КРОК, 2019
2019
Використання засобів комп’ютерного моделювання у шкільному курсі фізики
ВЮ Габрусєв, ПІ Чопик, АВ Вельгач
Вектор, 2019
2019
Використання технологій «Розумного дому» при проведенні лабораторних занять з фізики
МД Жук, ПІ Чопик, ПВ Басістий
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Використання ІКТ на уроках фізики
ПВ Басістий, ПІ Чопик, ВБ Банах
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Вплив хіміко-термічної обробки на магнітострикцію сплавів систем Fe-Co-V і Dy-Fe
ПВ Басістий, Р Іваницький, Ю Бачинський, П Чопик
Матеріали Ⅴ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2018
2018
Моделювання роботи електронних пристроїв при вивченні курсу «Основи мікроелектроніки»
ПІ Чопик
ТОКІППО, 2017
2017
ВІДНОВЛЕННЯ 3D ФОРМИ ПОВЕРХНІ ЗА ДАНИМИ ПРО НАПІВТОНИ
П Чопик, Б Русин
Друкується за поданням Центру сучасних наукових досліджень Тернопільського …, 2013
2013
ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ, ЩО ЗВОДЯТЬСЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕПЛІЦЕВИХ 1-МАТРИЦЬ
ОЯ Ковальчук, ПІ Чопик
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 49-55, 2012
2012
Електронний збірник задач як засіб підвищення мотивації і пізнавальної активності студентів під час вивчення фізики (на прикладі розділу «Електрика і магнетизм»)
П Басістий, Ю Бачинський, П Чопик, В Федорова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
2008
Побудова зображення тривимірного об’єкта на основі моделі Ламберта
ОЯ Ковальчук, ПІ Чопик, РБ Павлович
Вісник Тернопільського державного технічного університету, 147–151, 2007
2007
Задача минимизации при определении формы поверхности по полутонам
ОЯ Ковальчук, ПІ Чопик
Кибернетика и системный анализ, 183–188, 2007
2007
Реализация алгоритма восстановления формы поверхности по полутонам в линейном приближении
ОЯ Ковальчук, ПИ Чопык
Компьютерная математика, 24-30, 2007
2007
Реалізація методу лінійного наближення при відновленні 3d поверхні за напівтонами
БП Русин, ПІ Чопик, ПВ Маркевич
Видавництво СумДУ, 2007
2007
Реконструкція тривимірних об’єктів за напівтонами
ПІ Чопик
матеріали науково-практичної конференції «Сучасні проблеми телекомунікацій …, 2006
2006
Оцінка методу відновлення 3D поверхні за напівтонами
ПІ Чопик
Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є …, 2006
2006
Методи відновлення тривимірної форми об’єктів за металографічними зображеннями
ПІ Чопик, БП Русин
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 14-20, 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20