Наталия Юдина / Наталія Юдіна / Nataliya Yudina / Natalija Yudina / Юдина Н.В. / Юдіна Н.В
Наталия Юдина / Наталія Юдіна / Nataliya Yudina / Natalija Yudina / Юдина Н.В. / Юдіна Н.В
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Визначення циклічних залежностей в економіці України на основі аналізу окремих макроекономічних показників
НВ Юдіна
НТУУ «КПІ», 2016
152016
Футурология интернет-пространства
НВ Юдина
Маркетинг услуг, 264-277, 2014
142014
Антикризисные маркетинговые инструменты инновационного развития предприятий
НВ Юдина
Маркетинг и финансы, 60-72, 2014
102014
Особенности мозговой деятельности человека как основа футурологических преобразований в маркетинге
НВ Юдина
Бренд-менеджмент, 164-175, 2014
102014
Ситуативний підхід до управління рекламною діяльністю
НВ Юдіна
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту:[Електронне наукове …, 2011
8*2011
Пять шагов на пути к эволюции
НВ Юдина
Маркетинг услуг, 294-303, 2007
82007
Methods of the startup-project developing based on ‘the four-dimensional thinking’ in information society
N Yudina
Marketing and Management of innovations, 245-256, 2017
6*2017
Методика розроблення стартап-проекту в інформаційному суспільстві на засадах «чотирьохвимірного мислення» Методика разработки стартап-проекта в информационном обществе на …
НВ Юдіна
Маркетинг і менеджмент інновацій, 245-256. – DOI: 10.21272/mmi.2017.3-23., 2017
6*2017
Новое конкурентное преимущество–общечеловеческие ценности
НВ Юдина
Маркетинг услуг, 69-78, 2005
62005
Е-learning-маркетинг у постсоціальному суспільстві
НВ Юдіна
Маркетинг і цифрові технології. І Міжнародна науково-практична конференція …, 2014
5*2014
Розроблення стартап-проекту : методичні рекомендації до виконання розділу магістерських дисертацій для студентів інженерних спеціальностей
ОА Гавриш, СО Солнцев, ВВ Дергачова, ОВ Зозульов, НВ Юдіна, ...
http://em.fea.kpi.ua/images/doc_stud/dokum/roz_startap_proektiv_met_vk.pdf, 2016
42016
Футурологія глобалізації дистанційних курсів
НВ Юдіна
Молодий вчений, 2015
42015
Технологізація управління маркетинговою діяльністю
НВ Юдіна
НТУУ" КПІ", 2015
42015
Футурологія бренд-менеджменту дистанційних курсів
НВ Юдіна
Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економіки та управління …, 2013
42013
Проблеми та перспективи українських виробників дистанційних е-learning курсів у конкурентному середовищі світового інформаційного суспільства
НВ Юдіна
Інформаційне суспільство в Україні : тези доповідей Міжнародного наукового …, 2013
42013
Футурологія бренд-менеджменту дистанційних курсів
НВ Юдіна
Науковий вісник. – Одеський національний економічний університет, 119-128, 2013
42013
Маркетингові аспекти футурологічних наслідків технологізації
НВ Юдіна
Економіка. Управління. Інновації, 2013
42013
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ РЕКЛАМНОГО ВПЛИВУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ
НВ Юдіна
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 3 (3), 2007
42007
Сучасні тенденції розвитку рекламного ринку України
НВ Юдіна, ГМ Несин
Юдіна НВ, Несин, ГМ//„Економічний вісник Національного технічного …, 2007
42007
«Дорожня карта» підприємства у контексті футурології техногенної економіки. Традиції і інновації
НВ Юдіна
Інновації та фундаментальні науки в умовах техногенної економіки : зб …, 2016
3*2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20