Лозо Олена Вячеславівна
Лозо Олена Вячеславівна
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Verified email at mail.ua
TitleCited byYear
Правове регулювання охорони ландшафтів в Україні та Європейському Союзі: порівняльний аналіз
ОВ Лозо
62015
Екологічна мережа як правовий формат регулювання та охорони ландшафтів
ОВ Лозо
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
22014
Адаптація екологічного законодавства України до законодавства ЄС у сфері правового регулювання ландшафтів
ОВ Лозо, ЕВ Лозо
12012
Сущность и генезис юридического понятия «Ландшафт»
ЕВ Лозо
Проблеми законності, 2012
12012
The environmental policy and law in a new reality
V Lozo, O Lozo
VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS, 61, 2018
2018
СЬОМА ЕКОЛОГІЧНА ПРОГРАМА ЄС: ЛАНДШАФТИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧИ ЕЛЕМЕНТ «ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ»
ОВ Лозо
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 13-19, 2018
2018
Проблеми правового регулювання охорони довкілля в умовах збройного конфлікту. Міжнародний аспект
ОВ Лозо
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: "Досягнення і проблеми …, 2017
2017
Чорнобильський біосферний заповідник як шанс на виправлення наслідків екологічної катастрофи
ОВ Лозо
Матеріали II науково-практичної конференції «Соціальні трансформації у …, 2017
2017
Знищення лісових ландшафтів: українські реалії та досвід ЄС
ОВ Лозо
Двадцять перші економіко-правові дискусії, 131-135, 2017
2017
Правовой режим ландшафтов как актуальное направление развития экологического права Украины
ЕВ Лозо
Теорія і практика правознавства 1 (3), 2013
2013
THE LEGAL REGIME OF LANDSCAPES AS AN ACTUAL DEVELOPMENT DIRECTION OF ENVIRONMENTAL LAW OF UKRAINE
ОВ Лозо
Theory and practice of jurisprudence 1 (3), 10, 2013
2013
Правовий режим ландшафтів як актуальний напрямок розвитку екологічного права України
ОВ Лозо
Теорія і практика правознавства, 2013
2013
Проблемні питання правового регулювання режиму ландшафтів
ОВ Лозо
Право і Безпека, 122-126, 2013
2013
Сутність і генеза юридичного поняття" ландшафт"
ОВ Лозо
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
Регламентація правового режиму ландшафтів як актуальний напрямок розвитку екологічного законодавства України
ОВ Лозо
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
Запозичення досвіду ЄС у сфері правового регулювання ландшафтів
ОВ Лозо
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
НС Погребняк, ОП Печений, ІВ Бурлака, СЄ Сиротенко, ЮА Тобота, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17