Підписатись
Левінська Олеся Олександрівна
Левінська Олеся Олександрівна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив латинської та арабської мов на формування складного реечення в текстах іспанського романсу XV – XVI століть
ОО Левінська
Проблеми семантики слова, речення, тексту: Збірник наукових праць., 2013
1*2013
Робоча програма з практики усного та писемного мовлення з іспанської мови для студентів 1 курсу
ОО Левінська
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Програма з" Практики усного та писемного мовлення"(іспанська мова) для студентів 2 курсу
ОО Левінська
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Програма екзамену з дисципліни" Практики усного та писемного мовлення"(іспанська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання Інституту Філології
ОО Левінська
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Робоча навчальна програма" Практика усного та писемного мовлення (іспанська мова)" для студентів 3 курсу, друга мова, 6 семестр
ОО Левінська
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Робоча програма навчальної дисципліни" Практика усного та писемного мовлення"(іспанська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання
ОО Левінська
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021
2021
Робоча навчальна програма" Поглиблений курс іспанської мови" для студентів 3 курсу заочної форми навчання
ОО Левінська
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
2020
Лінгвокульторо-логічний аспект іспанських поетичних творів XVI століття
ОО Левінська
Україна і світ : діалог мов та культур, 2015
2015
Синтаксичні та стилістичні традиції мови іспанського романсу
ОО Левінська
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного …, 2013
2013
Uso de los tiempos verbales en la comunicación narrativa de los romances (XV – XVI siglos)
ОО Левінська
Україна і світ : діалог мов та культур, 2013
2013
Романсеро як жанровий різновид поетичної спадщини Іспанії
ОО Левінська
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : Збірник наукових …, 2008
2008
Еволюція лінгвістичних досліджень: синтаксичний аспект
ОО Левінська
Система і структура східнослов'янських мов: До 85-річчя з дня народження …, 2008
2008
Іспанський романс XV століття
ОО Левінська
Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та …, 2007
2007
Поетична мова іспанського романсу: лексичний аспект
ОО Левінська
Лінгвістика та лінгводадактика у сучасному інформаційному суспільстві, 2007
2007
Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови
ОО Левінська
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : Збірник наукових …, 2007
2007
Розвиток іспанського синтаксису в XV – XVI століттях
ОО Левінська
Проблеми семантики слова, речення, тексту, 2007
2007
Особливості використання інверсії в іспанському романсеро: прагматичний аспект
ОО Левінська
60 років ЮНЕСКО: Погляд у майбутнє: матеріали науково-практичної конференції, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17