Ренат Ріжняк, Ріжняк, Рижняк, Rizhniak, https://orcid.org/0000-0002-1977-9048, ID Q-3371-2019
Ренат Ріжняк, Ріжняк, Рижняк, Rizhniak, https://orcid.org/0000-0002-1977-9048, ID Q-3371-2019
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, фізмат
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інноваційні методи навчання математики
ВА Кушнір, ГА Кушнір, РЯ Ріжняк
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
232008
Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття (монографія)
РЯ Ріжняк
Видавництво КОД, 2014
212014
Розв’язування математичних задач інтегративного змісту засобами комп’ютерного моделювання
ВА Кушнір, Р Ріжняк
Математика в школі, 34-39, 2009
172009
Формування в учнів складних умінь використовувати моделювання у процесі розв’язування математичних задач інтегративного змісту
В Кушнір, Р Ріжняк
Математика в школі, 13-17, 2009
132009
До вивчення інформатики в 1-4 класах
ММ Левшин
Початкова школа, 19-24, 1994
131994
Програма з інформатики для 1-4 класів
ММ Левшин
Початкова школа, 61-64, 2001
122001
Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики
ОВ Авраменко, ЛІ Лутченко, ВВ Ретунська, РЯ Ріжняк, СО Шлянчак
КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
92009
Системне моделювання процесу розв'язування текстових математичних задач: кібернетичний підхід
ВА Кушнір, ГА Кушнір, РЯ Ріжняк
Постметодика.–2009.–¹ 4 (88), 22-27, 2009
92009
Аналіз досвіду вивчення інформатики в початкових класах
ММ Левшин
Комп’ютер у школі та сім’ї, 22-23, 1998
81998
Позитиви та негативи комп’ютеризаці¿ освіти
М Левшин
Директор школи, 30-35, 2002
72002
До питання конструювання змісту навчальних предметів
ММ Левшин
Педагогіка і психологія, 80-87, 1996
71996
Формування умінь розв’язування рівнянь та нерівностей з параметром з використанням інтеграції знань з математики
РЯ Ріжняк, ВА Кушнір
Математика в школі, 47-50, 2006
62006
Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ–на початку ХХІ століття: історіографія проблеми
РЯ Ріжняк
Етнічна історія народів Європи, 142–149, 2014
52014
Формування в учнів умінь інтегративної діяльності з використання наборів математичних задач, утворених задачною темою
В Кушнір, Р Ріжняк
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
52010
Інтеграція математичних знань та умінь при використанні різних способів розв’язування задач
ВА Кушнір, РЯ Ріжняк
ПостМетодика, 24-31, 2010
52010
Інноваційні методи навчання математики/Навчальнометодичний посібник.− Кіровоград, РВВ КДПУ ім
ВА Кушнір, ГА Кушнір, РЯ Ріжняк
В. Винниченка, 2008
52008
Концепція вивчення інформатики
ММ Левшин
Початкова школа, 40-41, 1995
51995
Визначення показників розподілу гендерних груп за характерними ознаками
РЯ Ріжняк, НО Пасічник, КС Акбаш
Статистика України, 6-12, 2017
4*2017
Аналіз анкетування з гендерної тематики студентів з використанням показників питомої асиметрії
РЯ Ріжняк, НО Пасічник, КС Акбаш
Науково-теоретичний альманах «Грані» 20 (6 (146)), 5-16, 2017
4*2017
Еволюція апаратного та телекомунікаційного забезпечення вищих навчальних закладів Кіровоградщини в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (аспект комп’ютеризації)
РЯ Ріжняк, ЮМ Пархоменко
Наукові записки. Серія: історичні науки, 198-206, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20