Тетяна Желюк
Тетяна Желюк
Тернопільський національний економічний універстет факультет
Verified email at tneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Державна служба: навч. посіб.
ТЛ Желюк
К.: Професіонал, 2005
712005
Національна економіка: навч. посіб.
АФ Мельник, АЮ Васіна, ТЛ Желюк, ТМ Попович
К.: Знання, 2011
492011
Національна економіка
ВФ Савченко
Чернігів: ЧДІЕУ, 2010
47*2010
Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік
Т Желюк, О Бречко
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 50-60, 2016
212016
Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти: монографія
ТЛ Желюк
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010
182010
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
А Мельник, Г Монастирський, А Васіна, Т Желюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 121-129, 2009
182009
Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки
ТЛ Желюк
Актуальні проблеми економіки, 59, 2010
142010
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
142008
Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро-та мезоекономічні аспекти
Т Желюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 22-39, 2007
102007
Економічний механізм забезпечення інноваційної моделі розвитку
ТЛ Желюк
Світ фінансів, 56-67, 2017
82017
Публічне управління: сучасні реалії та перспективи для України/Т. Желюк
ТЛ Желюк
Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної і Східної …, 2012
82012
Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення: монографія
АФ Мельник, ТЛ Желюк, АЮ Васіна, ОП Дудкіна, ТМ Попович
Тернопіль: ТНЕУ 532, 2012
82012
Макроекономічна оцінка передумов для виходу України з кризи і забезпечення успішного довгострокового розвитку
ТЛ Желюк
Бюллетень Международного Нобелевского экономического форума, 98-106, 2010
82010
Нацiональна економiка: Навч. посiб./За ред. АФ Мельник.
АФ Мельник, АЮ Васiна, ТЛ Желюк, ТМ Попович
72011
Організаційні та методічні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентоспроможного інструмента державного рекгулювання економіки
Т Желюк
Вісник ТНЕУ, 26-37, 2007
72007
Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області)
ТЛ Желюк
ТЛ Желюк, 1999
71999
Регулятивний вплив держави на соціально-економічний розвиток регіону
ТЛ Желюк
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 148-151, 1998
71998
Роль морально-етичних норм і професіоналізму державних службовців у сучасних умовах
ТВ Гаман
Університетські наукові записки, 366-370, 2009
62009
Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики
Т Желюк
Журнал європейської економіки 8 (4), 371-382, 2017
52017
та ін. Антикризове управління національною економікою: монографія/за заг. ред
І Малий, І Радіонова, Л Ємельяненко
І. Малого. Київ: КНЕУ, 2017
5*2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20