Тетяна Желюк
Тетяна Желюк
Тернопільський національний економічний універстет факультет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Державна служба: навч. посіб.
ТЛ Желюк
К.: Професіонал, 2005
702005
Національна економіка
ВФ Савченко
Чернігів: ЧДІЕУ, 2014
452014
Національна економіка: навч. посіб.
АФ Мельник, АЮ Васіна, ТЛ Желюк, ТМ Попович
К.: Знання, 2011
402011
Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік
Т Желюк, О Бречко
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 50-60, 2016
172016
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
А Мельник, Г Монастирський, А Васіна, Т Желюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 121-129, 2009
172009
Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки
ТЛ Желюк
Актуальні проблеми економіки, 59, 2010
132010
Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти: монографія
ТЛ Желюк
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010
132010
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
132008
Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро-та мезоекономічні аспекти
Т Желюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 22-39, 2007
102007
Економічний механізм забезпечення інноваційної моделі розвитку
ТЛ Желюк
Світ фінансів, 56-67, 2017
82017
Публічне управління: сучасні реалії та перспективи для України/Т. Желюк
ТЛ Желюк
Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної і Східної …, 2012
82012
Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення
АФ Мельник, ТЛ Желюк, АЮ Васіна, ОП Дудкіна, ТМ Попович
Тернопіль: ТНЕУ 532, 2012
82012
Макроекономічна оцінка передумов для виходу України з кризи і забезпечення успішного довгострокового розвитку
ТЛ Желюк
Бюллетень Международного Нобелевского экономического форума, 98-106, 2010
72010
Організаційні та методічні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентоспроможного інструмента державного рекгулювання економіки
Т Желюк
Вісник ТНЕУ, 26-37, 2007
72007
Планування соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Тернопільської області)
ТЛ Желюк
ТЛ Желюк, 1999
71999
Регулятивний вплив держави на соціальноекономічний розвиток регіону
ТЛ Желюк
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 148-151, 1998
71998
Нацiональна економiка: Навч. посiб./За ред. АФ Мельник.
АФ Мельник, АЮ Васiна, ТЛ Желюк, ТМ Попович
62011
Механізм забезпечення економічної безпеки в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки
Т Желюк
Наука молода: зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту, 2009
52009
Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики
Т Желюк
Журнал європейської економіки 8 (4), 371-382, 2017
42017
Структурні трансформації як джерело формування нової якості економічного зростання
ТЛ Желюк
Світ фінансів, 7-17, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20