Тетяна Желюк
Тетяна Желюк
Тернопільський національний економічний універстет факультет
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Державна служба: навч. посіб.
ТЛ Желюк
К.: Професіонал, 2005
652005
Національна економіка: навч. посіб.
ВФ Савченко
К.: Знання, 2011
61*2011
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
АФ Мельник, ГЛ Монастирський, ТЛ Желюк, АЮ Жуковська, АЮ Васіна, ...
Економічна думка, 2009
162009
Модернізація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки
ТЛ Желюк
Актуальні проблеми економіки, 59, 2010
132010
Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти:[монографія]
ТЛ Желюк
Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2010
132010
Макроекономіка та макроекономічна політика
АФ Мельник, ТЛ Желюк, ОВ Длугопольський, ОВ Панухник
К.: Знання, 2008.–699 с, 2008
102008
Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро-та мезоекономічні аспекти
Т Желюк
Вісник Тернопільського державного економічного університету, 22-39, 2007
92007
Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік
Т Желюк, О Бречко
ТНЕУ, 2016
82016
Макроекономічна оцінка передумов для виходу України з кризи і забезпечення успішного довгострокового розвитку
ТЛ Желюк
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 3, 2010
82010
Економічний механізм забезпечення інноваційної моделі розвитку
Т Желюк
ТНЕУ, 2009
82009
Механізми забезпечення економічної безпеки в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки
Т Желюк
ТНЕУ, 2009
72009
Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення: монографія/за ред. АФ Мельник
АФ Мельник, ТЛ Желюк, АЮ Васіна, ОП Дудкіна, ТМ Попович
Тернопіль: ТНЕУ 532, 2012
62012
Нацiональна економiка: Навч. посiб./За ред. АФ Мельник.
АФ Мельник, АЮ Васiна, ТЛ Желюк, ТМ Попович
62011
Організаційні та методічні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентоспроможного інструмента державного рекгулювання економіки
Т Желюк
Вісник ТНЕУ, 26-37, 2007
62007
Планування соціально-економічного ровзитку регіону (на прикладі Тернопільської області)
ТЛ Желюк
61999
Публічне управління: сучасні реалії та перспективи для України/Т. Желюк
ТЛ Желюк
Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної і Східної …, 2012
52012
Адміністративний аудит як інструмент оцінки ефективності використання бюджетних коштів для виконання загальнодержавних програм
ТЛ Желюк
Світ фінансів, 50-60, 2005
52005
Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики
Т Желюк
Журнал європейської економіки 8 (4), 371-382, 2017
42017
Регіональний розвиток: нові підходи до антикризового управління
Т Желюк
ТНЕУ, 2017
42017
Діагностика результативності державного регулювання структурних зрушень у контексті забезпечення економічної безпеки
Т Желюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 20-34, 2012
32012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20