Марина Паничок
Марина Паничок
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Щодо семантичної розбіжності понять «Х-ефективність» та «оптимальна ефективність» за умов оцінювання використання економічного потенціалу регіону
ПВ Кривуля, МЮ Паничок, МЮ Панычок
РВВ Луцького НТУ, 2019
22019
Пристосовність різних підходів щодо інтерпретування категорій «ефект» та «ефективність» для вирішення завдань оцінювання використання економічного потенціалу регіону
МЮ Паничок, ПВ Кривуля
Экономический вестник Донбасса, 2019
12019
Стан кадрового забезпечення в контексті активізації інноваційного розвитку регіону
МД Крамчанінова, НВ Швець, МЮ Паничок
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМіКО-МАТЕМАТИЧНИХ і СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДіВ У ДОСЛіДЖЕННі МЕЗОЕКОНОМіЧНОї ДИНАМіКИ
МД Крамчанінова, ВВ Вахлакова, МЮ Паничок
Бизнес Информ, 2020
2020
Досягнення цілій сталого розвитку через цифровізацію промисловості: досвід світових лідерів хімічної індустрії
МЮ Паничок, МЮ Панычок
СНУ ім. В. Даля, 2020
2020
МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
МД Крамчанінова, МЮ Паничок, ОА Бовт
Бизнес Информ, 2020
2020
Сучасний стан промисловості Луганської області та шляхи його покращення
МЮ Паничок, МЮ Панычок, НВ Швець, НВ Швец
ХНУБА, 2019
2019
Розбіжність у систематизації видів ефектів та видів інтерпретацій терміну «ефект»
ПВ Кривуля, МЮ Паничок
ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2019
2019
Оцінка ефективності управління регіональним розвитком: методологічний аспект
НВ Швець, МЮ Паничок, АД Марченко
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля 2 …, 2019
2019
Применимость разных интерпретаций категорий «эффект» и «эффективность» для решения задач оценки использования экономического потенциала региона
МЮ Паничок, ПВ Кривуля
Экономический вестник Донбасса 57 (3), 10-20, 2019
2019
Проблемне питання використання різних концептів ефективності при вирішенні завдань оцінки ефективності використання потенціалу регіону
МЮ Паничок
2019
Втрати економіки Луганської області в умовах військового конфлікту
МЮ Паничок, МВ Касаткіна
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018
2018
Оцінка ефективності управління розвитком Луганської області
МЮ Паничок, МЮ Панычок
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018
2018
Підвищення ресурсоефективності економіки Луганської області: інфраструктурний аспект
МЮ Паничок, ОА Овєчкіна
CНУ ім. В. Даля, 2016
2016
ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МЮ Паничок, НВ Швець
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15