Олена Куц
Олена Куц
доцент кафедри української мови
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Семантико-синтаксична структура речень із чотиривалентними предикатами на позначення конкретної фізичної дії
ОВ Куц
Проблеми граматики і лексикології української мови, 119-129, 2002
122002
Парадигматичне функціонування категоріїї темпоральності у структурі простого речення з предикатами дії
ОВ Куц
Проблеми граматики і лексикології української мови, 116-123, 2012
22012
Безособові речення з предикативними формами на-но,-то в українській мові
О Куц
Наукові записки.–Випуск 31.–Серія: Філологічні науки (мовознавство …, 2001
22001
ТИПИ МОДИФІКАЦІЙ СУБ’ЄКТА В ДЕРИВАЦІЙНІЙ ПАРАДИГМІ РЕЧЕННЯ
О Куц
ECONOMIC AND SOCIAL-FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD, 362, 2019
2019
СИНОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ТРАНСПОЗИЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ В СИСТЕМІ СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ
ОВ Куц
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір і …, 2016
2016
Кореляція сполучників і прийменників в однорівневій транспозиційній парадигмі
О Куц
Проблеми граматики і лексикології української мови 10 (Випуск 12), 147-152, 2015
2015
Предикатна модифікація в дериваційній парадигмі простого речення
ОВ Куц
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2014
2014
Співвідношення семантичної типології предикатів з типологією парадигм простого речення
ОВ Куц
Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія "Лінгвістика", 47-50, 2013
2013
Семантична типологія предикатів як підґрунтя синтаксичної типології парадигм простого речення
ОВ Куц
Актуальні проблеми лексикології і граматики української мови: Колективна …, 2013
2013
Суб’єктна модифікація в модифікаційній парадигмі простого речення
ОВ Куц
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2013
2013
Формально-граматична типологія простих речень з редукованим суб’єктним компонентом
ОВ Куц
Наукові записки. Серія : Філологія (мовознавство), 51-58, 2013
2013
Типи трансформацій у модифікаційній парадигмі простого речення
ОВ Куц
Проблеми граматики і лексикології української мови, 195-201, 2011
2011
Типи трансформацій у модифікаційній парадигмі простого речення
ОВ Куц
Проблеми граматики і лексикології української мови, 195-201, 2011
2011
Структурна схема речення як одиниця синтаксичної парадигми
ОВ Куц
Проблеми граматики і лексикології української мови, 114-119, 2010
2010
Проблема парадигми речення в лінгвістиці
ОВ Куц
Проблеми граматики і лексикології української мови, 220-223, 2009
2009
Валентність і структура простого речення в українській мові. Методичні рекомендації до спецкурсу
ОВ Куц
К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008., 2008
2008
Українська мова. Методичні рекомендації до державної атестації
ОВ Куц, Козачук, Ганна Олександрівна
К, 2008, 2008
2008
Детермінантні другорядні члени в структурі речень із чотиривалентними предикатами
ОВ Куц
Проблеми граматики і лексикології української мови, 150-155, 2008
2008
Співвідношення семантичної і формально-граматичної структур у двоскладному реченні
ОВ Куц
Проблеми граматики і лексикології української мови, 59-67, 2007
2007
Між’ярусна кореляція в структурі односкладних речень із чотиривалентними дієсловами руху, переміщення
ОВ Куц
Проблеми граматики і лексикології української мови, 133-141, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20