Підписатись
Volodymyr Patyka, Патика Володимир Пилипович, Патыка Владимир Филиппович
Volodymyr Patyka, Патика Володимир Пилипович, Патыка Владимир Филиппович
Institute of Microbiology and Virology NASU
Підтверджена електронна адреса в imv.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методы экспериментальной микологии
АИ Дудка, СП Вассер, ИА Элланская, ЭЗ Коваль, ЕТ ГОРБИК, ...
Науково-виробниче підприємство" Видавництво" Наукова думка" НАН України", 1982
7781982
РОЛЬ АЗОТФИКСИРУЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОВЫШЕНИИ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ВФ Патыка
Академия Наук украины. Институт микробиологии и вирусологии имени ДК Заболотного, 1992
1541992
Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель.
ЮМ Шкатула, ВВ Шерепітко
1462002
Мікроорганізми і альтернативне землеробство
ВП Патика, ІА Тихонович, ІД Філіп’єв, ВВ Гамаюнова, ІІ Андрусенко
К.: Урожай, 1993
1301993
Бiологiчний азот
ВП Патика, СЯ Коць, ВВ Волкогон, ОВ Шерстобоєва, ТН Мельничук, ...
Світ, 2003
1172003
Бобові культури і сталий розвиток агроекосистем
ВФ Петриченко, ВФ Камінський, ВП Патика
Корми і кормовиробництво.–2003.–Вип 51, 3-6, 2003
1132003
Биологическая фиксация азота: бобово-ризобиальный симбиоз
СЯ Коць, ВВ Моргун, ВФ Патыка, СМ Маличенко, ПН Маменко, ...
Киев: Логос 2, 523, 2011
872011
Микробиоконтроль численности насекомых и его доминанта Bacillus thuringiensis
НВ Кандыбин, ТИ Патыка, ВП Ермолова, ВФ Патыка
Инновационный центр защиты растений, 2009
702009
Biological nitrogen
VP Patyka, SY Kots, VV Volkohon, OV Sherstoboeva, TM Melnychuk, ...
Kyiv: Svit [in Ukrainian], 2003
662003
Екологічні основи застосування біологічних засобів захисту рослин як альтернативи хімічним пестицидам
ВП Патика, ТГ Омельянець
Агроекологічний журнал 2, 21-24, 2005
602005
Мікробна азотфіксація у сучасному кормовиробництві
ВП Патика, ВФ Петриченко
Корми і кормовиробництво, 3-11, 2004
572004
Specifics of pesticides effects on the phytopathogenic bacteria
V Patyka, N Buletsa, L Pasichnyk, N Zhitkevich, A Kalinichenko, T Gnatiuk, ...
Ecological Chemistry and Engineering S 23 (2), 311-331, 2016
542016
Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та пестицидів: монографія
ВП Патика, НА Макаренко, ЛІ Моклячук
Київ: Основа, 2005
472005
Агроэкологическая роль азотфиксирующих микроорганизмов
ВФ Патыка, ГФ Наумов, ЛВ Подоба
Патыка ВФ, 2004
472004
Мікробні біотехнології в сільському господарстві
ВВ Смірнов, ВП Патика, ВС Підгорський, ГО Іутинський, АФ Антипчук
Вісник аграрної науки, 5-9, 2002
472002
Основные направления оптимизации симбиотической азотфиксации в современном земледелии Украины
ВФ Патыка, НЗ Толкачев, ОЮ Бутвина
Физиология и биохимия культурных растений 37 (5), 384-393, 2005
442005
Біологічний азот у системі землеробства
ВП Патика, ТТ Гнатюк, НМ Булеца, ЛВ Кириленко
Землеробство, 12-20, 2015
422015
Фосфор как энергетическая основа процессов фотосинтеза, роста и развития растений
БИ Гуляев, ВФ Патыка
Агроекологічний журнал 2, 3-9, 2004
412004
Сільськогосподарська мікробіологія і збалансований розвиток агроекосистем
ВФ Петриченко, ІА Тихонович, СЯ Коць, МВ Патика, ТМ Мельничук, ...
Вісник аграрної науки, 5-11, 2012
392012
Мікробіологічні основи підвищення врожайності та якості зернових культур
ІВ Гриник, ВП Патика, ЮМ Шкатула
Вісник Полтавської державної аграрної академії 4 (63), 7-11, 2011
362011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20